Aktuálne oznamy

Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Prehľad nedostatkových profesií v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti do 5 %

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas krízovej situácie

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas krízovej situácie

 

viac

 

Situácia, ktorú momentálne prežívame v súvislosti so šírením vírusu Covid 19 je ťažká pre všetkých nás.

V čase, keď je sociálny kontakt obmedzený, stúpa nezamestnanosť, veľa rodín zostalo bez príjmu, narastá aj agresia a mnohé iné patologické javy v domácnosti. Preto Vás prosím, majme oči na stopkách a v prípade, že poznáte vo vašom okolí niekoho, komu je ubližované, neváhajte kontaktovať linky uvedené nižšie. Obete násilia často nemajú možnosť alebo sa boja žiadať o pomoc, pretože agresor je stále na blízku. Buďme zodpovední aj v tomto smere a pomôžme ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia.

 

viac

 

...

Oznamujeme zamestnávateľom a SZČO, že žiadosti o poskytnutie finančného príspevku si môžu vyplniť na: https://www.pomahameludom.sk/.

 

Zároveň upozorňujeme, že žiadosti je potrebné zasielať na e-mailovú adresu: pomahameludom.to@upsvr.gov.sk.

 

Dotazy a bližšie informácie Vám budú poskytnuté na infolinke: +421 2 2211 5656.

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR

 

viac

 

JOB EXPO 2020 - zrušené

 

viac

 

Oznam o prijatých opatreniach v súvislosti so zamedzením možného šírenia Coronavírusu

 

viac

 

Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu v oblasti priorít na rok 2020

 

viac

 

Upozornenie pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov

 

viac

 

Zamestnávanie cudzincov

 

viac

 

Oznam pre UoZ, žiadateľov o príspevok na SZČ v zmysle §49 a §57.

 

viac

 

Burza informácií 2019

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac