Čo mi zabezpečí zamestnávateľ počas vykonávania absolventskej praxe a aké má zamestnávateľ povinnosti voči úradu?

Zamestnávateľ:

  • Vám vytvorí pracovné podmienky na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle dohody medzi ním a úradom,
  • Vás preukázateľne oboznámi so všeobecne záväznými predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
  • stanoví fyzickú osobu, pod vedením ktorej budete vykonávať absolventskú prax,
  • vedie Vašu evidenciu dochádzky a predkladá ju úradu mesačne - do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa absolventská prax vykonávala,
  • oznámi úradu Vašu neúčasť na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
  • umožní zamestnancom úradu vykonať kontrolu plnenia dohody,
  • nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia absolventa školy na vykonávanie absolventskej praxe.

 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac