Komu a kedy poskytuje úrad príspevok?

Úrad poskytuje príspevok zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je povinný vyplatiť príspevok v sume mesačných odvodov na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie platených zamestnancom mesačne pozadu, spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.

Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej dohody, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom.

Príspevok sa poskytuje mesačne.

Podrobné informácie o príspevku na podporu udržania zamestnancov s nízkymi mzdami sú zverejnené na adrese: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/50a-prispevok-na-podporu-udrzania-v-zamestnani-zamestnancov-s-nizkymi-mzdami.html?page_id=13092


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 15.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac