Aktuálne oznamy

Oznámenie o zatvorení Úradu dňa 29.11.2023

Dňa 29.11.2023 bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš zatvorený z technických príčin

 

viac

 

Informácia k podávaniu Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Preukázanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 bude možné po ukončení uvedeného kalendárneho roka  do 31.3.2024 len elektronicky – prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti cez portál  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk .

Bližšie informácie: Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP > ÚPSVaR (gov.sk)

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

Oznámenie o zatvorení pracoviska vo Vinici dňa 21.9.2023

Dňa 21.9.2023 bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – pracovisko Vinica z technických príčin zatvorený.

 

viac

 

Schválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2023

 

viac

 

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2023

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2023

 

viac

 

Schválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2023

 

viac

 

Oznámenie o zmene zdroja financovania - Pomáhame odídencom

Oznámenie o zmene zdroja financovania - Pomáhame odídencom

 

viac

 

Oznámenie o zatvorení Úradu dňa 31.3.2023

Dňa 31.3.2023 bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš zatvorený z technických príčin

 

viac

 

Výzva na podávanie projektov - Zabezpečenie vykonania odborných metód na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahoch.

Výzva na predkladanie projektov

Výzva SPODaSK č. 1/2023

Názov výzvy: Zabezpečenie vykonania odborných metód na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahoch.

 

viac

 

Prvá výplata zvýšeného prídavku na dieťa

Prídavok na dieťa v sume 60 Eur/mesačne bude prvýkrát vyplatený v mesiaci február 2023 za mesiac január 2023, nakoľko prídavok na dieťa sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
späť
 



Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac