Aktuálne oznamy

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

 

viac

 

Online Burza informácií 2021

CPPPaP v spolupráci s ÚPSVR Veľký Krtíš a regionálnymi strednými školami zorganizovali Burzu informácií 2021 online formou. Burza sa uskutočnila dňa 2.3.2021, prinášame vám z nej videovýstup. Cieľom je efektívny výber strednej školy vzhľadom na požiadavky trhu práce. 

Video z aktivity tu.

 

viac

 

Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ustanovenia § 73 ods. 2 písm. e) bod 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva na podávanie projektov

Výzva SPODaSK č. 1/2021

Názov výzvy: Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ustanovenia § 73 ods. 2 písm. e) bod 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Burza informácií 2021

 

viac

 

Oznam

Z dôvodu negatívnych dopadov pandémie COVID19 nás v prípade potreby môžete kontaktovať na:

telefónnom čísle: 047/2451 101

mailom: vk@upsvr.gov.sk

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Zmena úradných hodín

Od 16.12.2020 do 8.1.2021 sa menia úradné hodiny.

Pondelok             8,00 - 11,00 hod.

Utorok                8,00 - 11,00 hod.

Streda                13,00 - 16,00 hod.

Štvrtok               nestránkový deň

Piatok                 8,00 – 11,00 hod.

Klienti budú priebežne vybavovaní vo vestibule úradu.

Zároveň žiadame všetkých klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk,...).

 

viac

 

Zmena úradných hodín k 15.12.2020

Od 15.12.2020 sa menia úradné hodiny.

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 15.12.2020 do
odvolania ZRUŠENÉ.

Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú
návštevu  úradov  a na  komunikáciu  využívali email,  telefonický  kontakt  a poštové
služby.
 
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady (žiadosti, dohody, atď.) osobne, úrad
ich preberie  v priestoroch  recepcie,  pri vchode do úradu. 

 

viac

 

Zmena úradných hodín

Od 9.12.2020 sa menia úradné hodiny.

Pondelok             8,00 - 11,00 hod.

Utorok                8,00 - 11,00 hod.

Streda                13,00 - 16,00 hod.

Štvrtok               8,00 - 11,00 hod.

Piatok                 8,00 – 11,00 hod.

Klienti budú priebežne vybavovaní vo vestibule úradu.

Zároveň žiadame všetkých klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk,...).

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

Zmeny od 04.11.2020

V zmysle záverov Krízového štábu sa od 4.11.2020 rušia všetky predchádzajúce opatrenia, ktoré obmedzovali pohyb klientov po úrade.

Ruší sa preberanie všetkých písomností a konzultácií s vybranými zamestnancami na recepcii úradu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 4.11.2020 fungujú v štandardnom režime.

 Opatrenia na základe Uznesenia vlády SR č. 693 z 28.10.2020 platia naďalej.

 

viac

 

Zmena úradných hodín k 02.11.2020

Od 02.11.2020 sa rušia nestránkové dni a menia sa na štandardné úradné hodiny

Pondelok          8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Utorok              8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Streda              8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 17,00 hod.

Štvrtok             nestránkový deň

Piatok               8,00 – 12,00 hod.

Na  základe Uznesenia vlády SR č. 693 z 28.10.2020:

 A. Každý občan, uchádzač o zamestnanie, ktorý  sa v čase od 2.11.2020 – 8.11.2020 dostaví na úrad práce, je povinný sa preukázať pred vstupom do budovy potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonávaným  od 29.10.2020 do 1.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID 19 vykonaným od 29.10.2020 do 1.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  v prípade, že ide o osobu, ktorá prekonala COVID 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace (diagnostikované ochorenie od 1.8.2020-15.10.2020) 

B. V prípade, že sa občan, uchádzač o zamestnanie  nepreukáže vyššie uvedeným výsledkom, nie je možné mu umožniť vstup do budovy úradu, ani na recepciu úradu práce, podateľňu,... U uvedeného občana, uchádzača o zamestnanie ide o porušenie nariadenia vlády SR o zákaze vychádzania.

 

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Zmena úradných hodín k 28.10.2020

Od 28.10.2020 sa menia úradné hodiny.

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do
odvolania ZRUŠENÉ.

Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú
návštevu  úradov  a na  komunikáciu  využívali email,  telefonický  kontakt  a poštové
služby.
 
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady (žiadosti, dohody, atď.) osobne, úrad
ich preberie  v priestoroch  recepcie,  pri vchode do úradu. 

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac