Úmrtie blízkej osoby

Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov

V súvislosti s nárokom na kompenzáciu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého a po splnení podmienok nároku na príspevok na pohreb v zmysle platných právnych predpisov má oprávnená osoba právo požiadať o príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.

Podmienky nároku na príspevok na pohreb sú:

a) zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou

b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR

c) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR

Tlačivo "Žiadosť o príspevok na pohreb"  vystaví a potvrdí matrika a príslušná pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. K žiadosti je nutné priložiť úmrtný list.

Výška príspevku na pohreb je v súčasnosti 79,67 eur.  


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac