Aktuálna informácia pre zamestnávateľov - projekt „ PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ Aktivita č. 3 „Podpora zamestnávania UoZ“

Projekt „ PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ -  aktivita č. 3 „PODPORA ZAMESTNÁVANIA UoZ“

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pracuj-zmen-svoj-zivot-aktivita-c.3-podpora-zamestnavania-uoz.html?page_id=1030250

 

Projekt „PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ – aktivita č. 2  „PODPORA ZAMESTNÁVANIA UoZ PROSTREDNÍCTVOM POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB“

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pracuj-zmen-svoj-zivot-aktivita-c.2-podpora-zamestnavania-uoz-prostrednictvom-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.html?page_id=1030242

 

Projekt „ PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“ -  aktivita č. 1 „PODPORA SZČO“

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pracuj-zmen-svoj-zivot-aktivita-c.1-podpora-szco.html?page_id=1030231

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.10.2020
Dátum aktualizácie: 09.10.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac