Inflačná dotácia v sume 100 Eur

Nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. účinné od 01.06.2022 upravilo poskytovanie:

Jednorazovej dotácie vo výške 100 Eur pre fyzické osoby, ktorými sú:

-          osobní asistenti v evidencii Úradu PSVaR, ktorí vykonávali osobnú asistenciu v I. štvrťroku 2022 podľa predloženej zmluvy najmenej 12 hodín 

-          opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, a za ktorých bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie za máj 2022

-          osoby, ktoré najneskôr v máji 2022 dovŕšili 62 rokov veku a v máji 2022 nie sú poberateľmi vymedzených dávok dôchodkového poistenia, dávok výsluhového zabezpečenia alebo  obdobnej dávky zo zahraničia a nevykonávajú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Podmienkou pre poskytovanie inflačnej dotácie je podanie žiadosti, na   Úrad PSVaR  v mieste pobytu v období od 01.06.2022 do 31. 08. 2022.

 

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/inflacna-dotacia-v-sume-100-eur.html?page_id=1186474


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.06.2022
Dátum aktualizácie: 01.07.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac