Ministerstvo práce predstavuje informačnú webstránku o „skrátenej práci“

Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudne účinnosť 1. marca tohto roka. Ministerstvo s cieľom v predstihu informovať o postupe využitia tejto podpory spustilo informačnú webstránku www.skratenapraca.gov.sk. Zámerom stránky je pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom zorientovať sa v problematike a odpovedať na ich najčastejšie otázky. Na tejto webstránke budú v apríli dostupné aj príslušné dokumenty na stiahnutie, aby mohli oprávnení zamestnávatelia o podporu v príslušnom mesiaci požiadať.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu Prvá pomoc podporilo k dnešnému dňu 174 910 žiadateľov sumou takmer 2,3 miliardy eur. Táto pomoc mala a má dočasný charakter. Obdobie pandémie ukázalo potrebu zvýšenej ochrany pracovných miest prostredníctvom trvalých zákonných nástrojov. Od apríla tohto roka budú môcť zamestnávatelia žiadať o finančnú pomoc v rámci právne nárokovateľnej podpory v zmysle zákona o podpore v čase skrátenej práce (z. č. 215/2021 Z. z.).

O skrátenej práci hovoríme vtedy, ak zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť, ani ju predpokladať. Aby predišiel prepúšťaniu, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času, teda na „skrátenej práci“. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % poskytuje zamestnávateľovi štát.

Jednou z podmienok poskytovania podpory je obmedzenie činnosti vplyvom tzv. vonkajšieho faktora. Ide o situácie a okolnosti, ktoré vyhlasuje prezident SR alebo Vláda SR (napr. núdzový stav) alebo o iné okolnosti, o ktorých rozhoduje špeciálna komisia (napr. v prípade požiaru, povodní a pod.).

Skrátená práca ako nástroj pasívnej politiky trhu práce pomáha zamestnávateľovi udržať pracovné miesta, aby nemusel svojich zamestnancov prepúšťať. Pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory uzatvorí zamestnávateľ dohodu o podaní žiadosti so zamestnancom. Vďaka tejto podpore sa zamestnávateľovi znižujú mzdové náklady, a zároveň ušetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzenia činnosti. Zamestnanec nepríde o prácu, a počas trvania prekážky v práci dostáva väčšinu príjmu.

Všetky tieto potrebné informácie nájdu zamestnávatelia a zamestnanci na webovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny www.skratenapraca.gov.sk. Ide najmä o komplexné a prehľadné údaje o tom ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory, ako aj to aké informácie sa uvádzajú v žiadosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.02.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac