EURES MLADÝM

Poskytnúť mladým ľuďom dostatok informácií v súvislosti s mobilitou pracovnej sily, zorientovať sa na trhu práce v rámci krajín EÚ boli hlavné témy aktivity EURES MLADÝM, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa dňa 4.10.2018 pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa.

Aktivita sa niesla v duchu prezentácií, v ktorých bola predstavená sieť EURES, životné a pracovné podmienky v Poľsku ako aj v členských štátoch EU. Študenti sa tiež oboznámili so situáciou na trhu práce v okrese Stará Ľubovňa. V rámci preventívneho poradenstva im bol predstavený internetový portál ISTP - www.istp.sk. Zúčastnení tu našli odpovede aj na mnohé iné otázky v súvislosti s preventívnym poradenstvom ako aj ich možným štúdiom, podnikaním a zamestnaním sa v zahraničí. Poskytnúť rady a informácie ako nenapĺňať rady nezamestnaných, ale cestovať za prácou aj za hranice uvítali nielen študenti, ale ocenili ich aj výchovní poradcovia stredných odborných škôl v okrese Stará Ľubovňa, ktorí touto aktivitou svojim študentom spestrili vyučovací proces. Získali tu množstvo rád a informácií, ktoré určite využijú po skončení štúdia.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.10.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac