Ocenenie z rúk ministra pre Starú Ľubovňu

 Častá – Papiernička v pondelok 5. novembra privítala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jána Richtera, pri príležitosti  medzinárodnej odbornej konferencie Mosty, ktorú každoročne organizujú Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Súčasťou konferencie bolo oceňovanie za prácu a pomoc rodinám a deťom. Ceny si z rúk ministra prevzali tri detské domovy a tri oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Konkrétne Detský domov Spišské Vlachy, Trenčín – Zlatovce a DeD sv. Klementa Hofbauera – Podolínec a oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Nitra a Rožňava. „Nášmu oddeleniu sa počas hodnotiaceho obdobia úspešne podarilo vrátiť 16% detí do ich pôvodných rodín v rámci úpravy rodinných pomerov. Ocenenie sme získali po druhýkrát a je to pre nás, ktorí pracujeme s deťmi, veľké zadosťučinenie. Je to dôkaz, že naša práca má zmysel a je zároveň aj naším poslaním. Našim cieľom stále ostáva sanácia rodín, keďže v okrese Stará Ľubovňa v  súčasnosti evidujeme 70 detí, ktoré vyrastajú bez svojich rodičov,“ objasnila vedúca oddelenia SPODaSK, Nataša Hlinková.“

„Rodina je nenahraditeľná. Bohužiaľ, nie všetky deti majú to šťastie v nej vyrastať. Vtedy im musíme podať pomocnú ruku a urobiť všetko, aby sme ich do rodiny vrátili alebo im poskytli čo najlepšiu starostlivosť a výchovu v náhradnom prostredí. Či už v profesionálnej rodine alebo v detskom domove. Uvedomujem si, že sociálna práca s rodičmi je veľmi ťažká, komplikovaná a veľakrát aj neúspešná. O to viac treba o nej hovoriť a ďakovať tým, ktorí sa jej venujú často krát až na úkor svojej rodiny,“ povedal na konferencii samotný minister.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.11.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac