Partnerská spolupráca medzi slovenskými a poľskými službami zamestnanosti

Zástupcovia ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Ján Jakubianský, Ing. Miroslav Redaj a Ing. Vladimír Čokina sa dňa 8. decembra 2017 zúčastnili v meste Łosice v Poľskej republike  konferencie „Budovanie lokálneho partnerstva za účelom sociálno – ekonomického rozvoja a  aktivizácie trhu práce v okrese  Łosice”.

Konferencia ukončila cyklus workshopov piatich projektových skupín  a jej hlavnou témou bola prezentácia projektov, ktoré boli  vypracované  na roky 2018-2023 s cieľom sociálno-ekonomického rozvoja okresu Łosice. V rámci konferencie zástupcovia ÚPSVaR Stará Ľubovňa  prezentovali sociálno – ekonomickú situáciu a vývoj na trhu práce v okrese Stará Ľubovňa a taktiež projekty realizované v rámci cezhraničného partnerstva. Následne boli účastní pracovných rokovaní so zástupcami Okresných úradov práce v Łosiciach a Chrzanowe. Predmetom rokovaní bola výmena skúseností a dobrých praktík pri práci s UoZ do 29 rokov. Predstavitelia slovenskej  a poľskej strany prezentovali  formy a nástroje práce s mladými ľuďmi a dohodli sa na spolupráci pri riešení ich nezamestnanosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.12.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac