Stretnutie partnerov trhu práce

    Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“ bol jedným z mnohých projektov v rámci spolupráce slovenských a poľských  inštitúcií, ktoré realizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. Jeho realizácia trvala od 1.4.2011 do 31.3.2013. Cieľom projektu  bolo posilnenie využívania sociálno – prefesijného potenciálu prihraničného regiónu Poľska a Slovenska prostredníctvom vytvorenia partnerskej siete spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a tiež výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na cezhraničnom trhu práce.

     V rámci päťročnej udržateľnosti projektu sa dňa 28.11.2017  uskutočnilo v Starej Ľubovni pracovné stretnutie partnerov na cezhraničnom trhu práce. V súlade s uzatvorenou partnerskou zmluvou a ustanoveniami organizačnej smernice partnerstva  zúčastnené inštitúcie prerokovali a odsúhlasili už zrealizované aktivity v rámci jednotlivých tematických oblastí za   rok 2017. Na stretnutí  boli zvolení aj noví predsedovia rád partnerov a bola naplánovaná realizácia ďalších aktivít  na obdobie roku 2018.


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.12.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac