Stretnutie partnerov trhu práce

    Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“ bol jedným z mnohých projektov v rámci spolupráce slovenských a poľských  inštitúcií, ktoré realizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. Jeho realizácia trvala od 1.4.2011 do 31.3.2013. Cieľom projektu  bolo posilnenie využívania sociálno – prefesijného potenciálu prihraničného regiónu Poľska a Slovenska prostredníctvom vytvorenia partnerskej siete spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a tiež výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na cezhraničnom trhu práce.

     V rámci päťročnej udržateľnosti projektu sa dňa 28.11.2017  uskutočnilo v Starej Ľubovni pracovné stretnutie partnerov na cezhraničnom trhu práce. V súlade s uzatvorenou partnerskou zmluvou a ustanoveniami organizačnej smernice partnerstva  zúčastnené inštitúcie prerokovali a odsúhlasili už zrealizované aktivity v rámci jednotlivých tematických oblastí za   rok 2017. Na stretnutí  boli zvolení aj noví predsedovia rád partnerov a bola naplánovaná realizácia ďalších aktivít  na obdobie roku 2018.


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.12.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac