Výzva na predkladanie projektov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa zverejňuje výzvy na predkladanie projektov na realizáciu schválených priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019. Dátum uzávierky prijímania projektov je 8.marec 2019.

Výzva č.1 [ PDF 883.9 kB]

Výzva č.2 [ PDF 898.0 kB]

Výzva č.3 [ PDF 988.5 kB]

[ PDF 883.9 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.02.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac