ZMENA v evidencii UoZ od 1.5.2017 (novela zákona o službách zamestnanosti)

Dňa 1.5.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela výrazným spôsobom mení podmienky  evidencie uchádzačov o zamestnanie. Viac informácii na http://www.upsvar.sk/obcan/zmena-v-evidencii-uoz-od-1.5.2017-novela-zakona-o-sluzbach-zamestnanosti.html?page_id=701260

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.05.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac