ZMENA v evidencii UoZ od 1.5.2017 (novela zákona o službách zamestnanosti)

Dňa 1.5.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela výrazným spôsobom mení podmienky  evidencie uchádzačov o zamestnanie. Viac informácii na http://www.upsvar.sk/obcan/zmena-v-evidencii-uoz-od-1.5.2017-novela-zakona-o-sluzbach-zamestnanosti.html?page_id=701260

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.05.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac