Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie" – Aktivita č. 1

pdf
OZNAMENIE
[pdf,599.4 kB]

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia  pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní – aktualizácia č.1 

Dátum vytvorenia stránky: 17.02.2015
Dátum aktualizácie: 07.05.2015

Tlačiť