Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

Nariadením sa zvyšuje jednorazovo  o sumu 100 Eur za mesiac august 2023:

- príplatok k prídavku na dieťa,

- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Nariadením sa jednorazovo vyplatí suma 100 Eur za mesiac august 2023 aj:

- náhradným rodičom, ktorí nemajú nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu, že im vznikol nárok na materské alebo rodičovský príspevok alebo sú príbuzným zverenému dieťaťu v priamom rade alebo ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, pričom súd koná o zverení do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva (s osobnou starostlivosťou).

Konanie o nároku na jednorázové vyplatenie inflačnej pomoci vo výške 100 Eur za mesiac august 2023 sa začína na podnet úrad, t.j. bez podania žiadosti zo strany klienta.

Inflačná pomoc bude vyplatená v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.08.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac