Služby zamestnanosti

Nástroje AOTP - občan

 

viac

 

Poradenské služby

 

viac

 

Aktivačné centrum

Aktivačné centrum (AC)

Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi

Úlohy AC:

  • Vyhľadávanie,kontaktovanie a komunikácia s inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosti verejnoprospešného charakteru
  • Uzatváranie písomných dohôd medzi úradom a organizátorom
  • Výber vhodných občanov v hmotnej núdzi na vykonávanie dohodnutých pracovných činností na základe charakteristiky činností uvedených v dohode s organizátorom a profilácia občana za účelom jeho efektívneho umiestnenia
  • Práca so všetkými občanmi v hmotnej núdzi
  • Príprava dohôd s UoZ
  • Zabezpečovanie výkonu dohodnutých činností občanov, odovzdanie ponuky, sledovanie realizácie, spracovanie dochádzky a podkladov pre výpočet DvHN.

 

viac

 

Referát správneho konania

Referát správneho konania zaisťuje spracovanie rozhodnutí o vyradení, nezaradení do evidencie


autor: Robotová Renáta

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti - zverejnené dokumenty

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

 

viac

 

Nástroje AOTP - zamestnávateľ

 

viac

 

Národné projekty

 

viac

 

Dokumenty - zamestnanosť

 

viac

 

Štatistiky regionálneho trhu práce

Na nasledujúcich podstránkach sú sprístupnené nasledujúce štatistické údaje a sledovania za miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín v nasledujúcich oblastiach:

1./ Ad-hoc štatistiky a analýzy

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac