Služby zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti - zverejnené dokumenty

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

 

viac

 

Nástroje AOTP - občan

 

viac

 

Nástroje AOTP - zamestnávateľ

 

viac

 

Odborné poradenské služby

 

viac

 

Národné projekty a projekty

Aktuálne sú projekty na podporu vytvorenia nových pracovných miest pozastavené.

V prípade spustenia nových projektov Vám informácie opätovne poskytneme na tejto stránke.

 

viac

 

Referát správneho konania

Referát správneho konania zaisťuje spracovanie rozhodnutí o vyradení, nezaradení do evidencie


autor: Robotová Renáta

viac

 

Nástroje AOTP - zamestnávateľ

 

viac

 

Dokumenty - zamestnanosť

 

viac

 

Štatistiky regionálneho trhu práce

Na nasledujúcich podstránkach sú sprístupnené ad-hoc štatistické údaje a sledovania za miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac