Služby zamestnanosti

Nástroje AOTP - občan

 

viac

 

Poradenské služby

 

viac

 

Aktivačné centrum

Aktivačné centrum (AC) - Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi


autor: Ing. Jana Mikulínová

viac

 

Referát správneho konania

Referát správneho konania zaisťuje spracovanie rozhodnutí o vyradení, nezaradení do evidencie


autor: Robotová Renáta

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti - zverejnené dokumenty

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

 

viac

 

Nástroje AOTP - zamestnávateľ

 

viac

 

Národné projekty

Aktuálne sú projekty na podporu vytvorenia nových pracovných miest pozastavené.

V prípade spustenia nových projektov Vám informácie opätovne poskytneme na tejto stránke.

 

viac

 

Dokumenty - zamestnanosť

 

viac

 

Štatistiky regionálneho trhu práce

Na nasledujúcich podstránkach sú sprístupnené ad-hoc štatistické údaje a sledovania za miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac