Služby zamestnanosti

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

 

viac

 

Nástroje AOTP - občan

 

viac

 

Poradenské služby

 

viac

 

Aktivačné centrum

Aktivačné centrum (AC) - Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi


autor: Ing. Jana Mikulínová

viac

 

Referát správneho konania

Referát správneho konania zaisťuje spracovanie rozhodnutí o vyradení, nezaradení do evidencie


autor: Robotová Renáta

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti - zverejnené dokumenty

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

 

viac

 

Nástroje AOTP - zamestnávateľ

 

viac

 

Národné projekty

 

viac

 

Dokumenty - zamestnanosť

 

viac

 

Štatistiky regionálneho trhu práce

Na nasledujúcich podstránkach sú sprístupnené ad-hoc štatistické údaje a sledovania za miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac