Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Topoľčany</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2025
27. 06. 2024 viac
Informácia o aktuálnych projektoch realizovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. 06. 2024 viac
Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu v oblasti priorít na rok 2024
19. 02. 2024 viac
Užitočné informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím
31. 01. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac