Databáza subjektov poskytujúcich služby v oblasti SPO a SK

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, oddelenie SPOD a SK v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonávajúc opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle ustanovení zákonov č.36/2005, Z.z. zákona o rodine a zákona č.305/2005, Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí v znení neskorších predpisov, aktualizuje údaje o subjektov poskytujúcich služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Nosnou myšlienkou databázy je sprístupniť širokej verejnosti aktuálny prehľad o subjektoch poskytujúcich predmetné služby v sociálnej oblasti. Predmetná databáza a jej sprístupnenie je zakotvené úlohe programu prevencie kriminality v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, priority prevencie kriminality, databáza informácií a subjektov pomoci obetiam trestných činov.

Orgán SPOD a SK predmetnú databázu a jej aktualizáciu vníma i v rámci predmetného programu ako nástroj primárnej prevencie, teda v rámci svojich možností predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, poskytovať prvotne informácie o subjektoch vykonávajúcich sociálne služby pre obete trestných činov a osoby nachádzajúce sa v nepriaznivej sociálnej situácii.

Príloha 1                                                  Príloha 2


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac