Riaditeľ úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina predstavuje orgán štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti zriadený na základe zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov s územnou pôsobnosťou pre obvod Žilina, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Rajec.

Úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 15.1.2024 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný Mgr. Anton Trnovec 

Sídlo:
ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16, 3. poschodie, kancelária č. 307
tel.: 041/2440101
mobil: +421/907837163
e-mail: anton.trnovec@upsvr.gov.sk

sekretariát riaditeľa
Daniela Migátová
tel.: 041/2440101
e-mail: daniela.migatova@upsvr.gov.sk alebo za@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 07.02.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac