Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia Potančoková Lucia, Mgr. 404 3 045/2444600 lucia.potancokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Lepáčková Dagmar, Mgr. 205 1 045/2444602 dagmar.lepackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Šebová Lucia, Mgr. 334 2 045/2444605 lucia.sebova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lasabová Lenka, Mgr. 334 2 045/2444604 lenka.lasabova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Pálová Renáta, Mgr. 205 1 045/2444603 renata.palova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI III" Filjačová Diana, Mgr. 317 2 045/2444606 diana.filjacova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť Bartfayová Viera, Mgr. 102 prízemie 045/2448601 viera.bartfayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (A, B, C, Č, D, E, F, R, T) Štefanková Radmila, Mgr. 103 prízemie 045/2448602 radmila.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (H, L, N, O, S, Š, U, V, W) Číková Dominika, Mgr. 103 prízemie 045/2448603 dominika.cikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Miškelová Kornélia, Mgr. 102 prízemie 045/2448604 kornelia.miskelova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (G, CH, I, J, K, M, P, Z, Ž) Siklenková Eva, Mgr. 103 prízemie 045/2448607 eva.siklenkova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI NS" Voberová Perla Perpetua, Mgr. 414 3 045/2448605 perlaperpetua.voberova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Marušková Romana, Mgr. 413 3 045/2448606 romana.maruskova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Hudecová Mária, Mgr. 413 3 045/2448606 maria.hudecova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb (A-G, J, K, T-Y) Hlaváč Martin, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb (H-I, L-Š, Z, Ž) Garajová Jana, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445603 jana.garajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Bzenica-Bukovina; Dolná Ves; Hliník nad Hronom; Horná Trnávka; Horná Ves; Horná Ždaňa, Kopernica; Lúčky, Prestavlky; Prochot; Repište; Sklené Teplice; Vyhne; Kremnica - ul. Angyalova, ČSA, J. Kollára, Kutnohorská, Ľ. Štúra, Matunákova, Zlatá, Žiar nad Hronom - ul. A. Dubčeka, A. Považana, Dr. Jánskeho, Hutníkov, J. Kollára, Jilemnického, Krížna, Kutinky, Partizánska, Svitavská, Šoltésovej, Š. Pártošovej, Š. Moysesa, Š. Petruša, Štúrova, Tajovského Žiak Juraj, Mgr. 21 1 045/2445604 juraj.ziak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Bartošova Lehôtka; Hronská Dúbrava; Ihráč; Jastrabá; Ladomerská Vieska; Lehôtka pod Brehmi; Nevoľné, Pitelová; Stará Kremnička; Trnavá Hora, Trnavá Hora-Jalná, Kremnica - ul. Dolná, Nám.SNP, Rumunskej armády, Štefánikovo nám., Továrenská, Veternícka, Zámocké nám., Zechenterova; Žiar nad Hronom - ul. A. Kmeťa, A. Hlinku, Bernolákova, Družstevná, Hurbanova, J. Straku, Jiráskova, Komenského, M. Benku, M. Chrásteka, Nám. Matice Slovenskej, Pod háj, Rázusova, Sládkovičova, SNP, Šašovské Podhradie, Vansovej Dolinská Jana, Mgr. 21 1 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Dolná Trnávka; Dolná Ždaňa; Janova Lehota; Kosorín; Krahule; Kremnické Bane; Kunešov; Lovčica-Trubín; Lovča; Lutila; Slaská; Kremnica - ul. Banská cesta, Bystrická, J. Horvátha, J. Langsfelda, Nová Dolina, P. Križku, S. Chalupku; Žiar nad Hronom - ul. A. Štefanku, Cyrila a Metoda, Duk. hrdinov, J. Kráľa, Jesenského, J. Hollého, Kukučínova, Lúčna, M. R. Štefanika, Medzi Vodami, Novomestského, Opatovská, Pod Donátom, Pod Vŕšky, P. O. Hviezdoslava, Rudenkova, Svätokrížske nám., Záhradná Gergelyová Alžbeta, Mgr. 21 1 045/2445606 alzbeta.gergelyova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (A-J, M); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (L-Ž) Fuzáková Jana, Mgr. 23 1 045/2445607 jana.fuzakova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (K-L, N-Ž); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (A-K) Brigantová Janette, Mgr. 23 1 045/2445612 janette.brigantova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Vašková Lenka, Mgr. 24 1 045/2445601 lenka.vaskova2@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Kotschnerová Mária, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445608 maria.kotschnerova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Smutková Kristína, Mgr. 24 1 045/2445609 kristina.smutkova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI III" Patkolová Veronika, Mgr. 2 prízemie vchod vľavo 045/2445611 veronika.patkolova@upsvr.gov.sk
späť