Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444101 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVR Majer Viktória, Mgr. 306 2. 045/2444101 viktoria.majer@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa Weisová Erika, Mgr. 306 2. 045/2444101 erika.weisova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Knoppová Slavka, Mgr. 312 2. 045/2444500 slavka.knoppova@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Slávik Dušan, Ing. 309 2. 045/2444300 dusan.slavik@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Havaldová Jana, Mgr. 313 2. 045/2444301 jana.havaldova@upsvr.gov.sk
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Čunderlík Štefan 110 prízemie 045/2448302 stefan.cunderlik@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Víziová Silvia, Mgr. PaedDr. 332 2. 045/2444130 silvia.viziova@upsvr.gov.sk
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Ďurica Michal, Mgr. 332 2. 045/2444131 michal.durica@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúci oddelenia - rozpočtovanie Turányi Matúš, Ing. 326 2. 045/2444700 matus.turanyi@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Ráczová Miroslava, Ing. 325a 2. 045/2444702 miroslava.raczova@upsvr.sk
finančné účtovníctvo Belovický Miroslav, Ing. 325a 2. 045/2444703 miroslav.belovicky@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Šmidtová Radoslava 325b 2. 045/2444704 radoslava.smidtova@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Mališová Miroslava, Ing. 325b 2. 045/2444705 miroslava.malisova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Horváthová Ľuboslava, JUDr. 045/2447706 luboslava.horvathova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie, autodoprava Šulek Erik, Bc. 328 2. 045/2444711 erik.sulek@upsvr.gov.sk
MTZ, správa majetku Chmelinová Nicolette 328 2. 045/2444712 nicolette.chmelinova@upsvr.gov.sk
registratúrne stredisko, podateľňa Láslová Marta 313 2. 045/2444715 marta.laslova@upsvr.gov.sk
späť