Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Štefánikova tr. 88, Nitra Verejná schránka: nr@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia služieb pre občana Sárazová Janka, Mgr. 214 2 037/2440 310 Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Nagyová Renáta 102 1 037/2440 333 Renata.Nagyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Mariková Barbora, Ing. 102 1 037/2440 339 Barbora.Marikova@upsvr.gov.sk
Recepcia Karasová Gabriela,Ing. recepcia prízemie 037/2440 317 Gabriela.Karasova@upsvr.gov.sk
Recepcia Paulenová Zuzana, Ing. recepcia prízemie 037/2440 317 Zuzana.Paulenova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Belovičová Zuzana 102 1 037/2440 330 Zuzana.Belovicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Ivaničková Zuzana 102 1 037/2440 330 Zuzana.Ivanickova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Chrenáková Andrea, Bc. 103 1 037/2440 336 Andrea.Chrenakova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Palatická Ivona, Ing. 103 1 037/2440 336 Ivona.Palaticka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kňažická Daniela 103 1 037/2440 331 Daniela.Knazicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Pavlenová Jana, Ing. 104 1 037/2440 318 Jana.Pavlenova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dedičová Nora, Bc. 104 1 037/2440 318 Nora.Dedicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kovalinková Monika, Mgr. 105 1 037/2440 327 Monika.Kovalinkova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kusalová Gabriela 105 1 037/2440 327 Gabriela.Kusalova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana 106 1 037/2440 316
Služby pre občana Vaššová Slávka, PhDr. 106 1 037/2440 316 Slavka.Vassova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Zajacová Mária, Bc. 106 1 037/2440 335 Maria.Zajacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Prípadová Hana, Mgr. 106 1 037/2440 335 Hana.Pripadova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Taškárová Eva, Ing. 107 1 037/2440 329 Eva.Taskarova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Gáborová Silvia, Mgr. 107 1 037/2440 338 Silvia.Gaborova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana 107 1 037/2440 338
Služby pre občana Lednická Soňa 108 1 037/2440 328 Sona.Lednicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Komarňanská Janka, Mgr. 108 1 037/2440 312 Janka.Komarmarnska@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Vargová Dagmar, Mgr. 109 1 037/2440 326 Dagmar.Vargova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Horemužová Jana Mgr. 109 1 037/2440 326 Jana.Horemuzova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dovičovičová Silvia 110 1 037/2440 314 Silvia.Dovičovičova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Ružičková Andrea, Bc. 110 1 037/2440 314 Andrea.Ruzickova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Korienková Martina, Mgr. 111A 1 037/2440 312 Martina.Korienkova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Hrnková Dajana, Mgr. 111A 1 037/2440 312 Dajana.Hrnkova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Sládečková Z., PaedDr.,PhD. 111B 1 037/2440 337 Zuzana.Sladeckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Garaj Miloslav, Ing. 111B 1 037/2440 337 Miloslav.Garaj@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Moravčíková Monika 111C 1 037/2440 332 Monika.Moravcikova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Látečková Silvia 111C 1 037/2440 332 Silvia.Lateckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Černeková Michaela, Mgr. 111D 1 037/2440 320 Michaela.Cernekova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Fábryová Barbora, Mgr. 111D 1 037/2440 320 Barbora.Fabryova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hatiar Dalibor, Mgr. 212 2 037/2440 315 Dalibor.Hatiar@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Poliaková Eva, Mgr. 212 2 037/2440 412 Eva.Poliakova2@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Halász Dušan, Bc. 212 2 037/2440 315 Dusan.Halasz@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Sedmáková Jana, Ing. 212 2 037/2440 410 Jana.Sedmakova@upvsr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Uhrínová Lucia, Mgr. 1B prízemie 037/2440 319 Lucia.Uhrinova2@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Madová Silvia, Ing. 1B prízemie 037/2440 323 Silvia.Madova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Koprdová Dominika, Mgr. 1B prízemie 037/2440 323 Dominika.Koprdova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Porubská Jaroslava 2 prízemie 037/2440 322 Jaroslava.Porubska@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / Informačné karty Bartová Regina 2 prízemie 037/2440 325 Regina.Bartova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Michalcová Andrea 2 prízemie 037/2440 322 Andrea.Michalcova@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / Informačné karty Fačkovcová Henrieta, Ing. 2 prízemie 037/2440 325 Henrieta.Fackovcova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hlinková Miriam, PhDr.,PhD. 309A 3 037/2440300 miriam.hlinkova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Visolajská Helena, Mgr. 703 7 037/2440301 helena.visolajska@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Hudecová Martina 703 7 037/2440301 martina.hudecova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Samayová Mária 703a 7 037/2440302 maria.samayova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Elena Gálová, Ing. 409 4. 037/2440450 elena.galova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §49, §54 Dušana Bafrncová, Ing. 406a 4. 037/2440402 dusana.bafrncova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51 Klaudia Domaniská 407 4. 037/2440451 klaudia.domaniska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53 Mária Glendová 403a 4. 037/2440404 maria.glendova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, §50, §54 Mária Holecová, Mgr. 403 4. 037/2440406 maria.holecova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51a, §54 Radmila Hudáková 407a 4. 037/2440401 radmila.hudakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §50j Estera Líšková, Mgr. 407 4. 037/2440456 estera.liskova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Natália Medveďová, Ing. 405 4. 037/2440465 natalia.medvedova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §32, §53 Iveta Olšáková 405 4. 037/2440455 iveta.olsakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §§55,56,57, 56a a §60 Martina Penciaková, Ing. 402 4. 037/2440405 martina.penciakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP –§49, §54 Ľubica Prokopova 406 4. 037/2440453 lubica.prokopova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §§55, 59,60 Judita Štanková 402 4. 037/2440403 judita.stankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Eva Uhrinová 402a 4. 037/2440407 eva.uhrinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §§52,52a, §54 Vlasta Vargová 406 4. 037/2440454 vlasta.vargova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, agenda ESF Marta Farkašová, Ing. 410 4. 037/2440220 marta.farkasova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Lenka Adamíková, Mgr. 410a 4. 037/2440226 lenka.adamikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Oľga Slatinová 410a 4. 037/2440221 olga.slatinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Alena Szászová, Mgr. 402a 4. 037/2440452 alena.szaszova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Katarína Hurťáková, Ing. 410 4. 037/2440220 katarina.hurtakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Nemkyová Mária, Mgr. 312A 3 037/2440470 maria.nemkyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Číková Anna, Mgr. 309 3 037/2440464 anna.cikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Porhajašová Petra, Mgr. 310 3 037/2440460 petra.porhajasova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Karbanová Lucia, Ing. 312B 3 037/2440462 lucia.karbanova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP PIP Barancová Mária, Mgr. 311A 3 037/2440467 maria.barancova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Hasprová Daniela, Ing. 111A 1 037/2440466 daniela.hasprova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP Vzdelávanie UoZ - 2 Nagyová Dana, Mgr. 311A 3 037/2440467 dana.nagyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP PIP Mgr. Anna Miškolciová 311A 3 037/2440467 anna.miskolciova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Uhrecká Jana, Mgr. 807a 8 037/2440 370 Jana.Uhrecka@upsvr.gov.sk
Koordinátor Krajčovičová Lenka 807 8 037/2440 377 Lenka.Krajcovicova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Lacová Iveta, Mgr. 807 8 037/2440 377 Iveta.Lacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Liptáková Jana, Mgr. 802 8 037/2440 371 Jana.Liptakova4@upsvr.gov.sk
Koordinátor Visolajský Štefan, Ing. 802 8 037/2440 371 Stefan.Visolajsky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Horecký Jozef 802 8 037/2440 375 Jozef.Horecky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Krajmerová Stanislava, Mgr. 802a 8 037/2440 376 Stanislava.Krajmerova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Grolichová Kristína, Bc. 802a 8 037/2440 376 Kristina.Denkerova@upsvr.gov.sk
Koordinátor - pracovisko Vráble Kováčová Katarína 302 3 037/2442 372 Katarina.Kovacova2@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Beáta Ondrejková, Mgr. 304 3 037/2440550 beata.ondrejkova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Andrea Petrovičová, Mgr. 305 3 037/2440520 andrea.petrovicova@upsvr.gov.sk
rozchodovacia činnosť, náhradné výživné Andrea Bobošová, Mgr. 305 3 037/2440520 andrea.bobosova@upsrv.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Čagalová, Ing. 302 3 037/2440557 maria.cagalova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Lenka Majerčíková, Mgr. 302 3 037/2440557 lenka.majercikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Lenka Lacinová, Mgr. 302A 3 037/2440552 lenka.lacinova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Dominika Janovská, Ing. 303 3 037/2440555 dominika.janovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Diana Majerová, Mgr. 303A 3 037/2440553 diana.majerova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Daniela Kadlecová, Ing. 306 3 037/2440551 daniela.kadlecova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Matej Lahučký, Ing. 306 3 037/2440551 matej.lahucky@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Natália Medveďová, Ing. 306A 3 037/2440554 natalia.medvedova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Marta Pintérová, Bc. 307 3 037/2440514 marta.pinterova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, dotácie Jana Bégerová, Mgr. 307 3 037/2440513 jana.begerova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Elena Fúsková 307A 3 037/2440511 elena.fuskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Zuzana Ivančíková 308 3 037/2440512 zuzana.ivancikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Michaela Bihuncová, Ing. 308 3 037/2440512 michaela.bihuncova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Margaréta Dovalovská, Bc. 309 3 037/2440515 margareta.dovalovska@upsvr.gov.sk
terénny pracovník - NP - efektivita Katarína Jonášová, Mgr. 803 8 037/2440558 katarina.jonasova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník - NP - efektivita Daniela Vargová, Mgr. 803 8 037/2440558 daniela.vargova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník - NP - efektivita Dominika Palatická, Mgr. 803 8 037/2440558 dominika.palaticka@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - Referát poradensko-psychologických služieb

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Drgoňová Zuzana PhDr., PhD. 805 8 611 Zuzana.Drgonova@upsvr.gov.sk
psychológ Domankušová Helena PhDr. 804 8 610 Helena.Domankusova@upsvr.gov.sk
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Árendášová Andrea Mgr. 809 8 613 Andrea.Arendasova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Galanková Dajana Mgr. 809 8 617 Dajana.Galankova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Štefánikova tr. 88, Nitra
koordinátor ochrany detípred násilím Holá Juliana PhDr. 509 5 556 Juliana.Hola@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Štefánikova 88, 949 01 Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ballonová Jarmila,Mgr.Ing. 204 2 037/2440640 jarmila.ballonova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. C,R,S (okrem Cz) Biela Martina, Ing. 205 2. 037/2440645 martina.biela@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. CH,N,O,V,Z,Ž Musterová Viera, PhDr. 205 2. 037/2440645 viera.musterova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. K Čeriová Monika,Ing.Mgr. 202 2 037/2440642 monika.ceriova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. A,Bu,D,Ď,J,Mr Járebová Viera, Bc. 202 2 037/2440642 viera.jarebova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. E,G,H,I Tábiová Helena, Mgr. 202 2 037/2440643 helena.tabiova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Ča-Čr,P,T,Ť Rakovičová Zuzana, PhDr. 203 2 037/2440644 zuzana.rakovicova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Ba-Br,By,Cz,Ču,U Rigová Ingrid Mgr. 203 2 037/2440644 ingrid.rigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. F,La,Š Struhárová Katarína, Ing. 203 2 037/2440641 katarina.struharova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Le-Ly,Ma-Mo,Mu Moravčíková Viera, Ing. 203 2 037/2440641 viera.moravcikova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. E,CH, N + koordinátor Benďáková Mária,Mgr.PhD. 209 2 037/2440672 maria.bendakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. D,F,H Andelová Dana, PhDr. 209 2 037/2440673 dana.andelova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. L,M Lamper Zuzana, Mgr. 209 2 037/2440672 zuzana.lamper@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. G,O,P,R Plechová Ľubica, Mgr. 209 2 037/2440673 lubica.plechova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. J,S,Š Kováčová Jana, PaedDr. 208 2 037/2440670 jana.kovacova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. A,Ď,T,Ť,U,V,Z,Ž (+ trh.p.L-Z) Rumanovská Mária, Mgr. 210 2 037/2440674 maria.rumanovska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. I,K (+ trh.p.A-K ) Karabínošová Klára, Mgr. 211 2 037/2440671 klara.karabinosova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. B,C,Č Nemčeková Anna 211 2 037/2440671 anna.nemcekova@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Zlaté Moravce

Tel.číslo: 373 + číslo klapky Tel.číslo - vonk. Linky :037/2443 + číslo klapky Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Uhrinová Viera Ing. 217 2 037/2443350 viera.uhrinova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné prac.miesta Šprochová Zuzana Mgr. 211A 2 037/2443351 zuzana.sprochova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Černáková Anna RNDr. 104B 1 037/2443353 anna.cernakova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Korcová Bernarda Mgr. 103A 1 037/2443354 bernarda.korcova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Šutková Ľubica Ing. 103A 1 037/2443354 lubica.sutkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Kiepešová Helena Mgr. 103B 1 037/2443536 helena.kiepesova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Mráz Peter Ing. 104A 1 037/2443361 peter.mraz@upsvr.gov.sk
služby pre občana Balková Alexandra 104A 1 037/2443361 alexandra.balkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Ballay Adrián Mgr. 108B 1 037/2443530 adrian.ballay@upsvr.gov.sk
služby pre občana - recepcia Švecová Viera 107A 1 037/2443576 viera.svecova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Kuklová Martina Bc. 108A 1 037/2443357 martina.kuklova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Hritzová Ivana Mgr. 108A 1 037/2443357 ivana.hritzova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Šprochová Deana Mgr. 109A 1 037/2443360 deana.sprochova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Gábrišová Elena 109A 1 037/2443360 elena.gabrisova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Klučiarová Viera 109B 1 037/2443356 viera.kluciarova@upsvr.gov.sk
Referát služieb zamestnanosti
poradenstvo a vzdelávanie Trubanová Sylvia Ing. 204B 2 037/2443481 sylvia.trubanova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Krčmáriková Marta Ing. 201A 2 037/2443355 marta.krcmarikova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Horváthová Zuzana Mgr. 204A 2 037/2443362 zuzana.horvathova@upsvr.gov.sk
správne konanie Havalová Barbora 211B 2 037/2443308 barbora.havalova@upsvr.gov.sk
správne konanie Kováčová Marta 107B 1 037/2443358 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnych vecí a rodiny
správne konanie - DvHN, ŠSD Simona Klobučníková 207B 2 037/2443578 simona.klobucnikova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Kukučková Erika Mgr. 209B 2 037/2443532 erika.kukuckova@upsvr.gov.sk
dotácie, náhradné výživné Kazíková Emília Mgr. 201B 2 037/2443531 emilia.kazikova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Slosjarová Eva Mgr. 210A 2 037/2443575 eva.slosjarova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Madolová Zuzana Mgr. 204B 2 037/2443577 zuzana.madolova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Hučková Žaneta Ing. 210B 2 037/2443537 zaneta.huckova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Ďuriačová Dominika Mgr. 102B 1 037/2443624 dominika.duriacova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a SK
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Pechová Zuzana 110A 1 037/2443621 pechova.zuzana@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Juríková Lenka Mgr. 110A 1 037/2443621 lenka.jurikova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela maloletých Drgoňová Jana Mgr., Ing. 101A 1 037/2443623 jana.drgonova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela PFO, SPOD Dodoková Božena PhDr. 101B 1 037/2443622 bozena.dodokova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lieskovská Veronika Mgr. 102A 1 037/2443625 veronika.lieskovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lasabová Lenka Mgr. 102A 1 037/2443625 lenka.lasabova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Kolenčíková Eva PhDr. 110B 1 037/2443620 eva.kolencikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
peň.prísp.na komp. ŤZP Mašírová Zuzana Bc. 203A 2 037/2443659 zuzana.masirova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Mgr. Truhanová Veronika 203A 2 037/2443659 truhanova.veronika@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Nemčeková Anna 111B 1 037/2443680 anna.nemcekova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čulíková Anna Mgr. 111B 1 037/2443680 anna.culikova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Ďuriačová Mária Bc. 208A 2 037/2443658 maria.duriacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Kováčová Blažena Bc. 208A 2 037/2443658 blazena.kovacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Frajková Darina Bc. 208B 2 037/2443655 darina.frajkova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
koordinátor aktivačného centra Sapárová Lucia Mgr. 207A 2 037/2443374 lucia.saparova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra Homolová Laura 207A 2 037/2443374 laura.homolova@upsvr.gov.sk
IP stredisko 411 4
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
oddelenie metodiky a rozvoja IS Barát Ján Bc. 202B 2 037/2443154 jan.barat@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Vráble

Hlavná 1221 952 01 Vráble
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci referátu (koordinátor); A,B,C,Č, D,Ď,E,F, L, Z PhDr. Kajanovičová Ľubica 318 III 037/2442 345 Lubica.Kajanovicova@upsvr.gov.sk
I,K,J, Mgr. Martina Somorová 318 III 037/2442 340 Martina.Somorova@upsvr.gov.sk
N,Ň,O,P,R,S, Š, T, Ť, U, Ü,X, Y Lisyová Miroslava 318 III 037/2442 342 Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk
G,H,M, CH, Ž, V, W Karšaiová Ľudmila 319 III 037/2442 343 Ludmila.Karsaiova@upsvr.gov.sk
Mgr. Kozolková Lucia 319 III 037/2442 343 Lucia.Kozolkova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Mgr. Mária Gažová 320A III 037/2442 470 Maria.Gazova@upsvr.gov.sk
Vedúci referátu (koordinátor); Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť Bc Vojteková Miroslava 311 III 037/2442 650 Miroslava.Vojtekova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť Gabriela Botková 310 III 037/2442 651 Gabriela.Botkova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená A - K) Klobučníková Adriana 309 III 037/2442 570 Adriana.Klobucnikova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená L - Ž) Mgr. Babocká Jarmila 309 III 037/2442 570 Jarmila.Babocka@upsvr.gov.sk
späť