Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Štefánikova tr. 88, Nitra Recepcia: nr@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia služieb pre občana Duchoňová Alžbeta, Mgr. 111 D 1 037/2440 310 Alzbeta.Duchonova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Pechníková Renáta 102 1 037/2440 333 Renata.Pechnikova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kovalinková Monika, Mgr. 2 prízemie 037/2440 327 Monika.Kovalinkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Karasová Gabriela,Ing. recepcia prízemie 037/2440 317 Gabriela.Karasova@upsvr.gov.sk
Recepcia Paulenová Zuzana, Ing. recepcia prízemie 037/2440 317 Zuzana.Paulenova@upsvr.gov.sk
Recepcia Mariková Barbora,Ing. 102 1 037/2440 333 Barbora.Marikova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Ružičková Andrea, Bc. 3 prízemie 037/2440 314 Andrea.Ruzickova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dovičovičová Silvia 3 prízemie 037/2440 314 Silvia.Dovicovicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Gáborová Silvia,Mgr. 2 prízemie 037/2440 324 Silvia.Gaborova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kusalová Gabriela 2 prízemie 037/2440 327 Gabriela.Kusalova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Píšová Beata, Ing. 1 prízemie 037/2440 312 Beata.Pisova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Vargová Dagmar, Mgr. 109 1 037/2440 326 Dagmar.Vargova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Tomanová Marta 1 prízemie 037/2440 338 Marta.Tomanova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Látečková Silvia 110 1 037/2440 332 Silvia.Lateckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Lehocká Natália, Mgr. 110 1 037/2440 332 Natalia.Lehocka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Černeková Michaela,Mgr. 110 1 037/2440 320 Michaela.Cernekova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Horemužová Jana,Mgr. 109 1 037/2440 326 Jana.Horemuzova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kňažická Daniela 107 1 037/2440 331 Daniela.Knazicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Chrenáková Andrea,Bc. 107 1 037/2440 331 Andrea.Chrenakova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kováčová Ivona 107 1 037/2440 336 Ivona.Kovacova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Lednická Soňa 108 1 037/2440 328 Sona.Lednicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Vaššová Slávka, PhDr. 106 1 037/2440 316 Slavka.Vassova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Komarňanská Janka, Mgr. 108 1 037/2440 328 Janka.Komarnanska@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kluková Darina,Mgr. 106 1 037/2440 316 Darina.Klukova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Korienková Martina,Mgr. 1 1 037/2440 312 Martina.Korienkova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Pavlenová Jana, Ing. 104 1 037/2440 318 Jana.Pavlenova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dedičová Nora, Bc. 104 1 037/2440 318 Nora.Dedicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Taškárová Eva, Ing. 105 1 037/2440 329 Eva.Taskarova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Zajacová Mária, Bc. 106 1 037/2440 335 Maria.Zajacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Prípadová Hana,Mgr. 106 1 037/2440 335 Hana.Pripadova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Jonis-Duchoňová Petra,Bc. 105 1 037/2440 329 Petra.Duchonova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Belovičová Zuzana 102 1 037/2440 330 Zuzana.Belovicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Garaj Miloslav,Ing. 111B 1 037/2440 337 Miloslav.Garaj@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kalúzová Oľga,Bc. 2 prízemie 037/2440 324 Olga.Kaluzova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Sládečková Zuzana 111B 1 037/2440 337 Zuzana.Sladeckova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Halász Dušan, Bc. 212 2 037/2440 315 Dusan.Halasz@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Poliaková Eva, Mgr. 212 2 037/2440 412 Eva.Poliakova2@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hatiar Dalibor, Mgr. 212 2 037/2440 315 Dalibor.Hatiar@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Sedmáková Jana, Ing. 212 2 037/2440 410 Jana.Sedmakova@upvsr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Sárazová Janka, Mgr. 214 2 037/2440 339 Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk
Povinný podiel Uhrínová Lucia, Mgr. 214 2 037/2440 339 Lucia.Uhrinova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Madová Silvia, Ing. 214 2 037/2440 323 Silvia.Madova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Koprdová Dominika, Mgr. 214 2 037/2440 323 Dominika.Koprdova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Porubská Jaroslava 103 1 037/2440 322 Jaroslava.Porubska@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / Informačné karty Bartová Regina 103 1 037/2440 325 Regina.Bartova@upsvr.gov.sk
Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty Michalcová Andrea 103 1 037/2440 322 Andrea.Michalcova@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / Informačné karty Mášiková Henrieta, Ing. 103 1 037/2440 325 Henrieta.Masikova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hlinková Miriam, PhDr.,PhD. 309A 3 037/2440300 miriam.hlinkova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Visolajská Helena, Mgr. 703 7 037/2440301 helena.visolajska@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Hudecová Martina 703 7 037/2440301 martina.hudecova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Samayová Mária 703a 7 037/2440302 maria.samayova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Elena Gálová, Ing. 409 4. 037/2440450 elena.galova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §49, §54 Dušana Bafrncová, Ing. 406a 4. 037/2440402 dusana.bafrncova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51 Klaudia Domaniská 407 4. 037/2440451 klaudia.domaniska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53 Mária Glendová 403a 4. 037/2440404 maria.glendova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, §50, §54 Mária Holecová, Mgr. 403 4. 037/2440406 maria.holecova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51a, §54 Radmila Hudáková 407a 4. 037/2440401 radmila.hudakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §50j Estera Líšková, Mgr. 407 4. 037/2440456 estera.liskova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Natália Medveďová, Ing. 405 4. 037/2440465 natalia.medvedova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §32, §53 Iveta Olšáková 405 4. 037/2440455 iveta.olsakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §§55,56,57, 56a a §60 Martina Penciaková, Ing. 402 4. 037/2440405 martina.penciakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP –§49, §54 Ľubica Prokopova 406 4. 037/2440453 lubica.prokopova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §§55, 59,60 Judita Štanková 402 4. 037/2440403 judita.stankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Eva Uhrinová 402a 4. 037/2440407 eva.uhrinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §§52,52a, §54 Vlasta Vargová 406 4. 037/2440454 vlasta.vargova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, agenda ESF Marta Farkašová, Ing. 410 4. 037/2440220 marta.farkasova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Lenka Adamíková, Mgr. 410a 4. 037/2440226 lenka.adamikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Oľga Slatinová 410a 4. 037/2440221 olga.slatinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Alena Szászová, Mgr. 402a 4. 037/2440452 alena.szaszova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Katarína Hurťáková, Ing. 410 4. 037/2440220 katarina.hurtakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Nemkyová Mária, Mgr. 312A 3 037/2440470 maria.nemkyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Číková Anna, Mgr. 309 3 037/2440464 anna.cikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Porhajašová Petra, Mgr. 310 3 037/2440460 petra.porhajasova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Karbanová Lucia, Ing. 312B 3 037/2440462 lucia.karbanova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP PIP Barancová Mária, Mgr. 311A 3 037/2440467 maria.barancova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP PIP Hasprová Daniela, Ing. 111A 1 037/2440466 daniela.hasprova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo NP Vzdelávanie UoZ - 2 Nagyová Dana, Mgr. 311A 3 037/2440467 dana.nagyova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Uhrecká Jana, Mgr. 807a 8 037/2440 370 Jana.Uhrecka@upsvr.gov.sk
Koordinátor Krajčovičová Lenka 807 8 037/2440 377 Lenka.Krajcovicova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Lacová Iveta, Mgr. 807 8 037/2440 377 Iveta.Lacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Liptáková Jana, Mgr. 802 8 037/2440 371 Jana.Liptakova4@upsvr.gov.sk
Koordinátor Visolajský Štefan, Ing. 802 8 037/2440 371 Stefan.Visolajsky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Horecký Jozef 802 8 037/2440 375 Jozef.Horecky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Krajmerová Stanislava, Mgr. 802a 8 037/2440 376 Stanislava.Krajmerova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Grolichová Kristína, Bc. 802a 8 037/2440 376 Kristina.Denkerova@upsvr.gov.sk
Koordinátor - pracovisko Vráble Kováčová Katarína 302 3 037/2442 372 Katarina.Kovacova2@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Budayová Beáta Mgr. 511A 5 600 Beata.Budayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Straková Monika, Mgr. 502 5 607 Monika.Strakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Balúch Miroslav, Mgr. 502 5 607 Miroslav.Baluch@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ružička Vojtech, PhDr. PhD. 502 5 607 Vojtech.Ruzicka@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čapeková Mária Mgr. 502A 5 609 Maria.Capekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Valková Martina Mgr. 502A 5 609 Martina.Valkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujalkova Jana Mgr. 503 5 602 Jana.Bujalkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Piláriková Lucia Mgr. 503 5 602 Lucia.Pilarikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Halásová Eva PhDr. 503A 5 605 Eva.Halasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bírová Janka Mgr. 503A 5 605 Janka.Birova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frajová Svetlana Mgr. 508 5 606 Svetlana.Frajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Guttenová Jana Mgr. 508 5 606 Jana.Guttenova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti Hamzová Paulína Mgr. 511 5 608 Paulina.Hamzova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti Mokošová Elena Bc. 510 5 612 Elena.Mokosova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre dospelých Kováčová Tatiana Bc. 511 5 608 Tatiana.Kovacova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /okres/ Vašková Katarína Ing. 507 5 603 Katarina.Vaskova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Augustínová Ľubica Mgr. 507A 5 604 Lubica.Augustinova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Dobiášová Alexandra Mgr. 507A 5 604 Alexandra.Dobiasova@upsvr.gov.sk
odb.tím výchovné opatrenia - sociálny pracovník Vavrovičová Martina Mgr. 504 5 617 Martina.Vavrovicova@upsvr.gov.sk
odb.tím náhradná rodinná starostlivosť- sociálny pracovník Fusková Jana Mgr. 505 5 616 Jana.Fuskova@upsvr.gov.sk
odbor. tím výchovné opatrenia - psychológ Magátová Kristína Mgr. 504 5 617 Kristina.Magatova@upsvr.gov.sk
psychológ OT NRS Galanková Dajana Mgr, 505 5 616 Galankova.Dajana@upsvr.gov.sk
rodinný asistent Blažková Angelika Mgr. 506A 5 614 Angelika.Blazkova@upsvr.gov.sk
rodinný asistent Jančová Zuzana Mgr. 506A 5 614 Zuzana.Jancova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mančušková Tatiana Mgr. 506 5 615 Tatiana.Mancuskova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Častová Ivana Mgr. 506 5 615 Ivana.Častova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Melušová Zuzana Mgr. 506 5 615 Zuzana.Melusova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí - Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Drgoňová Zuzana PhDr., PhD. 805 8 611 Zuzana.Drgonova@upsvr.gov.sk
psychológ Domankušová Helena PhDr. 804 8 610 Helena.Domankusova@upsvr.gov.sk
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Árendášová Andrea Mgr. 809 8 613 Andrea.Arendasova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detípred násilím Holá Juliana PhDr. 509 5 556 Juliana.Hola@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Zlaté Moravce

Tel.číslo: 373 + číslo klapky Tel.číslo - vonk. Linky :037/2443 + číslo klapky Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Uhrinová Viera Ing. 217 2 037/2443350 viera.uhrinova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné prac.miesta Šprochová Zuzana Mgr. 211A 2 037/2443351 zuzana.sprochova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Černáková Anna RNDr. 104B 1 037/2443353 anna.cernakova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Korcová Bernarda Mgr. 103A 1 037/2443354 bernarda.korcova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Šutková Ľubica Ing. 103A 1 037/2443354 lubica.sutkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Kiepešová Helena Mgr. 103B 1 037/2443536 helena.kiepesova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Mráz Peter Ing. 104A 1 037/2443361 peter.mraz@upsvr.gov.sk
služby pre občana Balková Alexandra 104A 1 037/2443361 alexandra.balkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Ballay Adrián Mgr. 108B 1 037/2443530 adrian.ballay@upsvr.gov.sk
služby pre občana - recepcia Švecová Viera 107A 1 037/2443576 viera.svecova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Kuklová Martina Bc. 108A 1 037/2443357 martina.kuklova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Hritzová Ivana Mgr. 108A 1 037/2443357 ivana.hritzova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Šprochová Deana Mgr. 109A 1 037/2443360 deana.sprochova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Gábrišová Elena 109A 1 037/2443360 elena.gabrisova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Klučiarová Viera 109B 1 037/2443356 viera.kluciarova@upsvr.gov.sk
Referát služieb zamestnanosti
poradenstvo a vzdelávanie Trubanová Sylvia Ing. 204B 2 037/2443481 sylvia.trubanova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Krčmáriková Marta Ing. 201A 2 037/2443355 marta.krcmarikova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Horváthová Zuzana Mgr. 204A 2 037/2443362 zuzana.horvathova@upsvr.gov.sk
správne konanie Havalová Barbora 211B 2 037/2443308 barbora.havalova@upsvr.gov.sk
správne konanie Kováčová Marta 107B 1 037/2443358 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnych vecí a rodiny
správne konanie - DvHN, ŠSD Truhanová Veronika Mgr. 207B 2 037/2443578 veronika.truhanova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Kukučková Erika Mgr. 209B 2 037/2443532 erika.kukuckova@upsvr.gov.sk
dotácie, náhradné výživné Kazíková Emília Mgr. 201B 2 037/2443531 emilia.kazikova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Slosjarová Eva Mgr. 210A 2 037/2443575 eva.slosjarova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Madolová Zuzana Mgr. 204B 2 037/2443577 zuzana.madolova@upsvr.gov.sk
správne konanie - DvHN, ŠSD Hučková Žaneta Ing. 210B 2 037/2443537 zaneta.huckova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Ďuriačová Dominika Mgr. 102B 1 037/2443624 dominika.duriacova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a SK
sociálnoprávna ochrana detí Kršáková Lea Mgr. 110A 1 037/2443621 lea.krsakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Juríková Lenka Mgr. 110A 1 037/2443621 lenka.jurikova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela maloletých Drgoňová Jana Mgr., Ing. 101A 1 037/2443623 jana.drgonova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela PFO, SPOD Dodoková Božena PhDr. 101B 1 037/2443622 bozena.dodokova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lieskovská Veronika Mgr. 102A 1 037/2443625 veronika.lieskovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lasabová Lenka Mgr. 102A 1 037/2443625 lenka.lasabova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Kolenčíková Eva PhDr. 110B 1 037/2443620 eva.kolencikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
peň.prísp.na komp. ŤZP Mašírová Zuzana Bc. 203A 2 037/2443659 zuzana.masirova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Hodošiová Oľga Ing. 203A 2 037/2443659 olga.hodosiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Nemčeková Anna 111B 1 037/2443680 anna.nemcekova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čulíková Anna Mgr. 111B 1 037/2443680 anna.culikova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Ďuriačová Mária Bc. 208A 2 037/2443658 maria.duriacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Kováčová Blažena Bc. 208A 2 037/2443658 blazena.kovacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Frajková Darina Bc. 208B 2 037/2443655 darina.frajkova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
koordinátor aktivačného centra Sapárová Lucia Mgr. 207A 2 037/2443374 lucia.saparova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra Homolová Laura 207A 2 037/2443374 laura.homolova@upsvr.gov.sk
IP stredisko 411 4
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
oddelenie metodiky a rozvoja IS Barát Ján Bc. 202B 2 037/2443154 jan.barat@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Vráble

Hlavná 1221 952 01 Vráble
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci referátu (koordinátor); A,B,C,D,E,F PhDr. Kajanovičová Ľubica 318 III 037/2442 345 Lubica.Kajanovicova@upsvr.gov.sk
I,K,J,L Mgr. Martina Somorová 318 III 037/2442 340 Martina. Somorova@upsvr.gov.sk
N,Ň,O,P,R,S Lisyová Miroslava 318 III 037/2442 342 Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk
G,H,M Karšaiová Ľudmila 319 III 037/2442 343 Ludmila.Karsaiova@upsvr.gov.sk
CH,U,Š,T,Z,Ž,V,Y,W Mgr. Kozolková Lucia 319 III 037/2442 344 Lucia.Kozolkova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Mária Bafrncová 320B III 037/2442 341 Maria.Bafrncova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Mgr. Mária Gažová 320A III 037/2442 470 Maria.Gazova@upsvr.gov.sk
Vedúci referátu (koordinátor); Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť Bc Vojteková Miroslava 311 III 037/2442 650 Miroslava.Vojtekova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť Gabriela Botková 310 III 037/2442 651 Gabriela.Botkova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená A - K) Klobučníková Adriana 309 III 037/2442 570 Adriana.Klobucnikova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená L - Ž) Mgr. Babocká Jarmila 309 III 037/2442 570 Jarmila.Babocka@upsvr.gov.sk
Gabriela Botková bude od 1.10.2019, ale pracovnú zmluvu má už podpísanú.
späť