Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hlinková Miriam, PhDr., PhD. 709 7 037/2440300 miriam.hlinkova@upsvr.gov.sk
späť