Referát aktivačné centrum

Referát aktivačné centrum

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát aktivačné centrum Liptáková Jana, Mgr. 802 8 037/2440371 Jana.Liptakova4@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Horecký Jozef 802 8 037/2440371 Jozef.Horecky@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Homolová Laura 802 8 037/2440372 Laura.Homolova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Šabíková Zuzana 802a 8 037/2440375 Zuzana.Sabikova@upsvr.gov.sk
späť