Kontakty

Spojovateľka ÚPSVR Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné 057/2440 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Spojovateľka ÚPSVR Humenné 29 prízemie 057/2440 999

Kancelária riaditeľky ÚPSVR Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka ÚPSVR Humenné Chomová Monika, PhDr. 120a 3 057/2440 100 monika.chomova@upsvr.gov.sk
sekretariát Bielovská Simona, PhDr. 120 3 057/2440 101 simona.bielovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babičová Ida, Mgr. 30 príz. 057/2440 200 ida.babicova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Meričková Beáta 2a príz. 057/2440 250 beata.merickova@upsvr.gov.sk
Ď, E, F, N, Ň Jablonská Jana 2 príz. 057/2440 202 jana.jablonska@upsvr.gov.sk
Ba, Ga, O, Si, Va - Vň Bednářová Renáta 3 príz. 057/2440 203 renata.bednarova@upsvr.gov.sk
dožiadania, oznámenia o vyradení UoZ, projekt PNP, zaraďovanie absolventov na AP, PN-ky, zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti č. 1 Taňkošová Emília, Mgr. 3a príz. 057/2440 204 emilia.tankosova@upsvr.gov.sk
Ch, Ma, So - Sť Tokárová Silvia, Mgr. 5a príz. 057/2440 205 silvia.tokarova@upsvr.gov.sk
Be, Č, Ha Mgr. Ondrej Bartko 6 príz. 057/2440 206 ondrej.bartko@upsvr.gov.sk
Ku - Kž, Pa, Re, Sj - Sk Habiňáková Silvia 6 príz. 057/2440 206 silvia.habinakova@upsvr.gov.sk
Je - Ju, Sb - Sh, T, Ť Čiráková Anna 7 príz. 057/2440 207 anna.cirakova@upsvr.gov.sk
Ľ, Sl, Š, Z, Ž Onkocová Jaroslava, Mgr. 8 príz. 057/2440 208 jaroslava.ontkocova@upsvr.gov.sk
Da, La, Le, Pb - Pž Papajová Adriana, Mgr. 8a príz. 057/2440 209 adriana.papajova@upsvr.gov.sk
Ko - Kr, Mj - Mž, Sa Mihoková Alena, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 alena.mihokova@upsvr.gov.sk
A, Hb - Hž, U, W, Q Timáková Vladimíra, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 vladimira.timakova@upsvr.gov.sk
De - Dy, I, Li, Lj Karoľová Oľga, Ing. 26 príz. 057/2440 211 olga.karolova@upsvr.gov.sk
Bokočová Adriana, Mgr. 26 príz. 057/2440 211 adriana.bokocova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, Ka - Kj, Lo, Lő, Ri Haratimová Iveta, Mgr. 27 príz. 057/2440 212 iveta.haratimova@upsvr.gov.sk
Bi - Bž, C, Sm - Sň, Ru, Ry Kovalčíková Lýdia 28 príz. 057/2440 215 lydia.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Gb - Gž, Ra, Su, Vo - Vž Adamová Jana, Mgr. 4 príz. 057/2440 213 jana.adamova@upsvr.gov.sk
Ja, Kl - Kň, Me, Mi, Sv - Sž, Ro Kovalčinová Ingrid, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 ingrid.kovalcinova@upsvr.gov.sk
agent VPM + HP Rusňáková Iveta, Mgr. 10a príz. 057/2440 271 iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk
agent VPM, informačné karty, zamestnávanie cudzincov Hrib Ladislav, Mgr. 10a príz. 057/2440 271 ladislav.hrib@upsvr.gov.sk
agent VPM + PPZP, zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti č. 2 Gribaničová Stanislava, Mgr. 10 príz. 057/2440 272 stanislava.gribanicova@upsvr.gov.sk
agent VPM + krízový manažment Sabol Martin, Ing. 10 príz. 057/2440 272 martin.sabol@upsvr.gov.sk
EURES poradca Hiľovská Miroslava, Mgr. 32 príz. 057/2440 170 miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Majerníková Ľubica, Ing. 122 3 057/2440 130 lubica.majernikova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Forgáčová Mária 121 3 057/2440 134 maria.forgacova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Kizlingová Ingrid, Ing. 121 3 057/2440 134 ingrid.kizlingova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Michal Druga, Ing. 132 2 057/2440 300 michal.druga@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Berešová Alena, JUDr. 5 príz. 057/2440 302 alena.beresova@upsvr.gov.sk
správne konanie Finková Martina, Mgr. 5 príz. 057/2440 302 martina.finkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Popiková Otília, Mgr. 83 2 057/2440 310 otilia.popikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie a príprava pre trh práce § 46) Kulanová Mária, PhDr. 81a 2 057/2440 316 maria.kulanova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ - KOMPAS+, REPAS+), zástupkyňa vedúcej oddelenia Cigániková Daniela, Mgr. 82 2 057/2440 315 daniela.ciganikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP PNP) Barnová Tatiana, Mgr. 82 2 057/2440 315 tatiana.barnova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby a vzdelávanie (NP Vzdelávanie a príprava pre trh práce § 46) Taňkošová Jana, Mgr. 85 2 057/2440 317 jana.tankosova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby, zástupkyňa vedúcej oddelenia Podstanická Jana, PhDr. 102 2 057/2440 319 jana.podstanicka@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby (NP Podpora individualizovaného poradenstva dlhodobo nezamestnaných UoZ - aktivita č. 2 Micajová Renáta, M.A. 84 2 057/2440 314 renata.micajova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Loziaková Hana, Mgr. 81 2 057/2440 318 hana.loziakova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Jarošová Žaneta, Mgr. 81 2 057/2440 318 zaneta.jarosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hvozdecká Ľudmila, Ing. CSc. 127 3 057/2440 400 ludmila.hvozdecka@upsvr.gov.sk
agenda ESF Lysá Miroslava, Mgr. 124 3 057/2440 406 miroslava.lysa@upsvr.gov.sk
agenda ESF Sisková Lucia, Mgr. 126 3 057/2440 404 lucia.siskova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Sokolová Katarína, Mgr. 126 3 057/2440 404 katarina.sokolova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Barňáková Mária, Ing. 125 3 057/2440 405 maria.barnakova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Kaňuchová Mária, Mgr. 125 3 057/2440 405 maria.kanuchova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49, § 54) Kmecová Martina, Mgr. 117 3 057/2440 401 martina.kmecova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - podpora zamestnávania zdravotne postihnutých UoZ (§ 53f, § 53g, § 55, § 56, § 56a, § 57, § 59, § 60) Katanová Katarína, Mgr. 117 3 057/2440 401 katarina.katanova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 50j, NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 2) Vašková Viera, Ing. 138 3 057/2440 407 viera.vaskova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Reštart pre mladých UoZ 2 okres Humenné, § 53 okres Snina) Feretová Andrea, Mgr. 138 3 057/2440 407 andrea.feretova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Reštart pre mladých UoZ 2) Benejová Mária, Ing. 123 3 057/2440 409 maria.benejova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 51 - absolventská prax, § 32) Hudáková Marianna, Mgr. 123 3 057/2440 409 marianna.hudakova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Praxou k zamestnaniu 2) Chvostaľová Magdaléna, Mgr. 123a 3 057/2440 411 magdalena.chvostalova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 51a, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Projekt na podporu UoZ v odvetví poľnohospodárstvo) Rohaľová Hyacinta, Ing. 91a 2 057/2440 402 hyacinta.rohalova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 50, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Podpora udržania zamestnanosti v MŠ, Projekt na podporu udržania pracovných miest v ZUŠ Mészárosová Gabriela 91 2 057/2440 403 gabriela.meszarosova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 52a, § 53 - okres Humenné) Kormuciková Aneta, Mgr. 90 2 057/2440 408 aneta.kormucikova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 53 - okres Humenné, § 53a, § 53c) Lukáčová Zuzana 90 2 057/2440 408 zuzana.lukacova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Cesta na trh práce 2) Hromadová Jana, Mgr. 158 4 057/2440 410 jana.hromadova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Prvá pomoc) Burešová Martina, Ing. 158 4 057/2440 410 martina.buresova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP (§ 54 - NP Prvá pomoc) Sabová Zuzana, Ing. 158 4 057/2440 410 zuzana.sabova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Gavulič Daniel, Mgr. 149 4 057/2440 370 daniel.gavulic@upsvr.gov.sk
koordinátorka Rosoľanková Alena, Mgr. 145 4 057/2440 331 alena.rosolankova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Berdáková Marianna 145a 4 057/2440 332 marianna.berdakova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Nováková Michala, Mgr. 145a 4 057/2440 332 michala.novakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vasil Adrián, Mgr. 145a 4 057/2440 332 adrian.vasil@upsvr.gov.sk
koordinátorka Feciškaninová Zita, Mgr. 145a 4 057/2440 332 zita.feciskaninova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Smolejová Lenka, Mgr. 148 4 057/2440 333 lenka.smolejova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Alexovičová Bibiana 148 4 057/2440 333 bibiana.alexovicova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Jana Andruchová, PhDr. PhD. 87 2 057/2440 500 jana.andruchova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Turcovská Monika, Mgr. 108 2 057/2440 641 monika.turcovska@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Dančiková Elena, Mgr. 107 2 057/2440 641 elena.dancikova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Ficiková Ivana, Mgr. 109 2 057/2440 642 ivana.ficikova@upsvr.gov.sk
koordinátorka ochrany detí pred násilím Buričová Jana, Mgr. 112 3 057/2440 505 jana.buricova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Brezík Peter, Ing. 86 2 057/2440 550 peter.brezik@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "H, L, Ľ"; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2 Urbanová Jana 102a 2 057/2440 553 jana.urbanova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Šimurda Slavomír, Mgr. 102a 2 057/2440 553 slavomir.simurda@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "F"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "K až Ž" Hrinová Iveta, Ing. 101a 2 057/2440 555 iveta.hrinova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "N, Ň, T, Ť"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "A až J" Drančák Marián, PhDr. 101 2 057/2440 557 marian.drancak@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "Ka - Ko" Otávková Anna, Bc. 100 2 057/2440 568 anna.otavkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "A, Kr - Ky" Kuľhová Júlia, Mgr. 100 2 057/2440 568 julia.kulhova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "E, CH, I" Gazdíková Jana, Ing. 99 2 057/2440 569 jana.gazdikova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "G, V, W" Ficková Andrea, Mgr. 98 2 057/2440 564 andrea.fickova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "B, J" Špik Alexandra, Mgr. 98 2 057/2440 564 alexandra.spik@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "M, C, Č" Grešková Jana, Mgr. 97 2 057/2440 563 jana.greskova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "O, P, U, X, Y, Q, Z, Ž" Cholpová Danka 88 2 057/2440 562 danka.cholpova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "D, Ď, R" Kubaliaková Marianna, Mgr. 88 2 057/2440 562 marianna.kubaliakova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "Dz, Dž, S, Š" Kopková Agáta, Mgr. 89 2 057/2440 561 agata.kopkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Peter Homza, Mgr. 93 2 057/2440 567 peter.homza@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Kenderešová Františka, Mgr. 93 2 057/2440 567 frantiska.kenderesova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čurová Mária, Mgr. 42 príz. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Č, zastupovanie vedúcej oddelenia Citriaková Irena, Ing. 33 príz. 057/2440 661 irena.citriakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - C, D, Ď, Dz, Dž, E, G, T, Ť Novakovská Ľudmila, Mgr. 37 príz. 057/2440 665 ludmila.novakovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - S, Š, U, Z, Ž Petrovčínová Tatiana, Mgr. 41 príz. 057/2440 662 tatiana.petrovcinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Ch, I, J, K Sivecká Silvia 40 príz. 057/2440 663 silvia.sivecka@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - F, Ha - Hn, L, Ľ, N, Ň, O, V, W Žigová Silvia, Mgr. 40 príz. 057/2440 663 silvia.zigova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - A, B, Ho - Hy Hancová Andrea, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 andrea.hancova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - M, P, R Karoľová Júlia, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 julia.karolova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Džombová Miriama, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 miriama.dzombova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - B, E, F, K Hajdučková Sabína, Mgr. 34 príz. 057/2440 674 sabina.hajduckova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - G, H, CH, I, J, L; žiadosti o posúdenie na účely štátnych sociálnych dávok, posudzovanie na účely trhu práce A - Ž Packová Mária, Mgr. 34 príz. 057/2440 672 maria.packova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - D, Ď, Dz, Dž, M, N, Ň, O, P, V, W Semanová Božena, Mgr. 36 príz. 057/2440 671 bozena.semanova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - A, C, Č, R, S, Š, T, Ť, U, Z, Ž Fedorková Ľuboslava, Mgr. 35 príz. 057/2440 673 luboslava.fedorkova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť posudkoví lekári 147 4. posch. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kislíková Petra, Mgr. 77 2 057/2440 600 petra.kislikova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Zužová Andrea, Mgr. 75 2 057/2440 608 andrea.zuzova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Koľová Jana, Mgr. 75 2 057/2440 608 jana.kolova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Balaščíková Martina, PhDr. 75a 2 057/2440 606 martina.balascikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Sakalová Ľubov, Mgr. 76 2 057/2440 605 lubov.sakalova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Gajdošová Lívia, Mgr. 78 2 057/2440 604 livia.gajdosova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Ivaniško Jana, Mgr. 78 2 057/2440 604 jana.ivanisko@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Karnajová Adriana, PhDr. 79 2 057/2440 610 adriana.karnajova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Bešáková Eva, Mgr. 92 2 057/2440 601 eva.besakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Tarbajová Jana, PhDr. 92 2 057/2440 601 jana.tarbajova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Pišková Alexandra, Mgr. 106 2 057/2440 602 alexandra.piskova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Zozuličová Marianna, Mgr. 106a 2 057/2440 603 marianna.zozulicova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Čavargová Gabriela, Mgr. 110 2 057/2440 611 gabriela.cavargova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Bilá Valéria, Mgr. 11 príz. 057/2440 609 valeria.bila@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Durkajová Svetlana, PhDr. 11a príz. 057/2440 607 svetlana.durkajova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Lancoš Vladimír, Mgr. 11a príz. 057/2440 607 vladimir.lancos@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Štefková Monika, Ing. 135 3 057/2440 700 monika.stefkova@upsvr.gov.sk
štátna pokladňa, financovanie, rozpočet, pokladňa Kondrátová Viera, Ing. 136 3 057/2440 701 viera.kondratova@upsvr.gov
štátna pokladňa, financovanie, rozpočet, pokladňa Valaliková Ľudmila, Mgr. 136 3 057/2440 701 ludmila.valalikova@upsvr.gov.sk
učtáreň/SI, AOTP, NP, pohľadávky, archív Harviliková Jana, Mgr. 134 3 057/2440 702 jana.harvilikova@upsvr.gov
učtáreň/SI, AOTP, NP, pohľadávky, archív Varcholová Ivana, Ing. 134 3 057/2440 702 ivana.varcholova@upsvr.gov.sk
správa majetku, nájom, fakturácia, evidencia došlých faktúr a platobných poukazov, likvidácia CP Pľutová Jana, Mgr. 137 3 057/2440703 jana.plutova@upsvr.gov.sk
správa majetku, nájom, fakturácia, evidencia došlých faktúr a platobných poukazov, likvidácia CP Paličková Oľga, Mgr. 137 3 057/2440 703 olga.palickova@upsvr.gov.sk
pohľadávky - správa Karšková Gabriela, Mgr. 118 3 057/2440 704 gabriela.karskova@upsvr.gov.sk
pohľadávky - správa Grec Marián, JUDr. 118 3 057/2440 704 marian.grec@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie, správa majetku - skladové hospodárstvo Bartko Gabriel, Bc. 164 4 057/2440 705 gabriel.bartko@upsvr.gov.sk
podateľňa Hajdučko Martin, Mgr. 29 prízemie 057/2440 708, 057/2440 999 martin.hajducko@upsvr.gov.

Pracovisko Snina

Budovateľská 2204/11, 069 01 Snina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci pracoviska Kočan Vladislav, Ing. 39 2 057/2441 105 vladislav.kocan@upsvr.gov.sk
podateľňa Štofirová Beáta 11 príz. 057/2441 999 beata.stofirova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre občana
RECEPCIA Fedurcová Marta 5 príz. 057/2441 250 marta.fedurcova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana T, Ť, U, Z, Ž Miheli Martin, Mgr. 20 1 057/2441 202 martin.miheli@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana V, W, Y Surová Jana, Mgr. 20 1 057/2441 203 jana.surova2@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana R, Š Džupinková Vlasta 21 1 057/2441 204 vlasta.dzupinkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana S Čižmárová Blažena, Mgr. 21 1 057/2441 204 blazena.cizmarova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana P, Ca - Ci Kováčová Valeria, Ing. 22 1 057/2441 205 valeria.kovacova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana M, N, Ň, Co - Cv Cimová Jela, Mgr. 22 1 057/2441 205 jela.cimova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana Ka - Kn, Ku Ondiková Eva 23 1 057/2441 206 eva.ondikova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana Ko - Kž (okrem Ku) Dubjaková Juliana, Ing. 23 1 057/2441 206 juliana.dubjakova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana Ha - Ho, Ch, I, A Piteľová Katarína, Mgr. 24 1 057/2441 207 katarina.pitelova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana F, Hr - Hž, J Vaľko Vladimír, Ing. 24 1 057/2441 207 vladimir.valko@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana G Ceľuchová Ingrid, Mgr. 25 1 057/2441 208 ingrid.celuchova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana D, Ď, Dz, Dž, E Zarembová Emília, Mgr. 25 1 057/2441 208 emilia.zarembova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana B Pohlová Lucia, Mgr. 26 1 057/2441 209 lucia.pohlova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana L, Ľ, O, Č a absolventská prax Gerboc Kamil, Ing. 34 1 057/2441 210 kamil.gerboc@upsvr.gov.sk
agent - voľné pracovné miesta Gábor Štefan, Ing. 31 1 057/2441 271 stefan.gabor@upsvr.gov.sk
správne konanie Hrešková Miriam, Mgr. 27 1 057/2441 302 miriam.hreskova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie
odborné poradenské služby Husnajová Vlasta, Ing. 32 1 057/2441 311 vlasta.husnajova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby (NP PIP pre DNUoZ) Harman Martin, Mgr. 30 1 057/2441 313 martin.harman@upsvr.gov.sk
Referát Aktivačné centrum
koordinátor Krupa Ján, Ing. 53 2 057/2441 581 jan.krupa@upsvr.gov.sk
koordinátorka Matisová Eva 52 2 +421 905 813 235 eva.matisova@upsvr.gov.sk
koordinátor Maťovka Miroslav 52 2 057/2441 581 miroslav.matovka@upsvr.gov.sk
koordinátor Gábor Štefan 53 2 057/2441 581 stefan.gabor2@upsvr.gov.sk
koordinátorka Frimmerová Vlasta 53 2 057/2441 581 vlasta.frimmerova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Š, U, V, Z, Ž, dotácie mesto Chvostaľ Jozef, Ing. 42 2 057/2441 551 jozef.chvostal@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - E, F, H Majerníková Oľga, Ing. 42 2 057/2441 551 olga.majernikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - C, Č, Dz, Dž, J, L, Ľ Becová Oľga, Mgr. 41 2 057/2441 554 olga.becova@upsv.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Ch, N, Ň, O, P, R, dotácie obce Dunajová Lýdia, Mgr. 41 2 057/2441 554 lydia.dunajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - G Molnárová Marcela, Mgr. 54 2 057/2441 555 marcela.molnarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - A, K Husťáková Eva, Ing. 54 2 057/2441 555 eva.hustakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - D, Ď, M Šebáková Iveta, Mgr. 43 2 057/2441 570 iveta.sebakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - S, T, Ť, koordinácia štátnych sociálnych dávok - S, T - Ž Žírová Veronika, Mgr. 43 2 057/2441 574 veronika.zirova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - B, I, koordinácia štátnych sociálnych dávok - A - R, Š Chochrunová Irena, Ing. 51 2 057/2441 573 irena.chochrunova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Leňková Renáta, Mgr. 51 2 057/2441 573 renata.lenkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Lešková Blanka, Mgr. 40 2 057/2441 106 blanka.leskova@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posúdkových činností
peňažné príspevky na kompenzáciu - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E Ihnátová Ivana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 ivana.ihnatova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - CH, H, I, J, K Starjaková Jana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 jana.starjakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Glogovská Adriana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 adriana.glogovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - F, G, L, Ľ, R, M, N, Ň Žeňuchová Milena, Ing. 14 príz. 057/2441 682 milena.zenuchova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - O, P, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Dančíková Jana, PhDr. 14 príz. 057/2441 682 jana.dancikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, CH, I, J Kelemecová Anna, Mgr. 16 príz. 057/2441 683 anna.kelemecova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - H, K, M Sirková Miriama, Mgr. 16 príz. 057/2441 685 miriama.sirkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - L, Ľ, N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Andraščíková Antónia, PhDr. 16 príz. 057/2441 685 antonia.andrascikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
sociálnoprávna ochrana detí - S, Ť, U, V, W, Z, Ž, náhradná rodinná starostlivosť Dunajová Ľubica, Mgr. 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, F Šiškanová Stanislava, Mgr. 50 2 057/2441 624 stanislava.siskanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - E, G, R, Š, T Špitaliková Marianna, Mgr. 50 2 057/2441 624 marianna.spitalikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO Britanova Marianna, PhDr. 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
terenná sociálna práca Kotusová Lenka, Mgr. 46 2 057/2441 623 lenka.kotusova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Gontová Stanislava, Mgr. 46 2 057/2441 623 stanislava.gontova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - H, Ch, I, J, K Ďžubera Vladimír, Mgr. 45 2 057/2441 621 vladimir.dzubera@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Bodnárová Katarína, Mgr. 45 2 057/2441 621 katarina.bodnarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - L, Ľ, M, N, Ň, O, P Petrová Lýdia, Mgr. 44 2 057/2441 622 lydia.petrova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Džuganová Michaela, Mgr. 44 2 057/2441 622 michaela.dzuganova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Murníková Katarína, Mgr. 29 1 057/2441 642 katarina.murnikova@upsvr.gov.sk
späť