Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Elektronické podanie je možné realizovať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta)

a vytvorené podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). 

Dátum vytvorenia stránky: 18.12.2015
Dátum aktualizácie: 30.01.2019

Tlačiť