Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO Synaková Elena, Mgr. 100 1 032/ 2441 310 Elena.Synakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia Mandelík Adam 2 príz. 032/ 2441 250 Adam.Mandelik@upsvr.gov.sk
recepcia Ferancova Ľubica Ing. 2 príz. 032/ 2441 324 Lubica.Ferancova@upsvr.gov.sk
B, T Trautenbergerová Mária, Ing. 3 priz. 032/ 2441 321 Maria.Trautenbergerova@upsvr.gov.sk 
P, Z Vidová Adriana, Ing. 3 príz. 032/ 2441 314 Adriana.Vidova@upsvr.gov.sk
A, F, Ž, K-Ko (vrátane) Benáková Šárka, Mgr. 101 032/ 2441 311 Sarka.Benakova@upsvr.gov.sk
H - He (vrátane), G Macková Tatiana 103 1 032/ 2441 315 Tatiana.Mackova@upsvr.gov.sk
Hi - Hž, I, R, S Rusnáková Gabriela, Bc.         103 1 032/ 2441 316 Gabriela.Rusnakova@upsvr.gov.sk
Kr - Kž, U,Ú,V,W,X,Y, Benak Igor, 104 1 032/ 2441 318 Igor.Benak@upsvr.gov.sk
M - Mij, J Chumchal Miroslav, Ing. 104B 1 032/ 2441 313 Miroslav.Chumchal@upsvr.gov.sk
Mik- Mž, N, O, D, Ď, DZ, DŽ Tesková Alena 104 1 032/ 2441 317 Alena.Teskova@upsvr.gov.sk
C, Č,CH, E, L, Š Pavlíková Martina, Mgr. . 104 príz. 032/ 2441 325 Martina.Pavlikova@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia kompenzácie TZP a posudkové Mihaliková Gabriela, Mgr. 409 1 032/ 2442 640 Gabriela.Mihalikova@upsvr.gov.sk
zamestnanci peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti
PPKTZP Poláková Lucia, Ing. 404 4 032/ 2442 642 Anna.Danasova@upsvr.gov.sk
PPKTZP Gešvandtnerová Zuzana, Mgr. 404 4 032/ 2442 641 Zuzana.Gesvandtnerova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Benková Anna, Mgr.Ing.        407 4 032/ 2442 673 Anna.Benkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Masárová Vlasta, Mgr. 407 4 032/ 2442 672 Vlasta.Masarova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mihaliková Martina, Mgr 405 4 032/ 2442 643 Martina.Mihalikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Gulánová Marcela, Bc. 406 4 032/ 2442 674 Marcela.Gulanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Radošinská Monika, Mgr. 406 4 032/ 2442 674 Monika.Radosinska@upsvr.gov.sk
PPKTZP - Stará Turá Sviteková Oľga, Ing. 302 2 032/ 2443 513 Olga.Svitekova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mitanová Jana, MUDr. 006A prízemie 032/ 2442 677 Jana.Mitanova@upsvr.gov.sk 
späť