Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom Recepcia: 032 / 2441 250; Lubica.Slavikova@upsvr.gov.sk Podateľna: 032 / 2441 191; Adam.Mandelík@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO Synaková Elena, Mgr. 100 1 032/ 2441 310 Elena.Synakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
 recepcia Slávikova Ľubica 2 príz. 032/ 2441 250 Lubica.Slavikova@upsvr.gov.sk
P Vidová Adriana, Ing. 3 príz. 032/ 2441 314 Adriana.Vidova@upsvr.gov.sk
B Trautenbergerová Mária, Ing. 3 1 032/ 2441 321 Maria.Trautenbergerova@upsvr.gov.sk 
A, K-Ko (vrátane) Ondrejková Eva 004A príz. 032/ 2441 319 Eva.Ondrejkova@upsvr.gov.sk
Kr-Kž , D,Ď, DZ, DŽ Štepanovicová Simona, Ing. 004A príz. 032/ 2441 324 Simona.Stepanovicova@upsvr.gov.sk
F,J,T,Ť Samuhelová Dana  5 príz. 032/ 2441 326 Dana.Samuhelova@upsvr.gov.sk
C,Č, CH, E,L,Š Pavlíková Martina, Mgr.                  5 príz. 032/ 2441 325 Martina.Pavlikova@upsvr.gov.sk
Hi - Hž, I, Z, Ž, Ga-Gd Rusnáková Gabriela, Bc. 103 1 032/ 2441 316 Gabriela.Rusnakova@upsvr.gov.sk
M - Mij, Si-So Chumchal Miroslav, Ing. 104B 1 032/ 2441 313 Miroslav.Chumchal@upsvr.gov.sk
H - He (vrátane), Ge-Gž Macková Tatiana 103 1 032/ 2441 315 Tatiana.Mackova@upsvr.gov.sk
R,U,Ú,V,W,X,Y, Sp - Sž Chovanová Magraléna 104 1 032/ 2441 318 Magdalena.Chovanova@upsvr.gov.sk
Mik - Mž, N, O, Sa-Sh Tesková Alena 104 1 032/ 2441 317 Alena.Teskova@upsvr.gov.sk
späť