NMnV - Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Růžičková Eva, Ing. 400 1 032/ 2441 190 Eva.Ruzickova@upsvr.gov.sk
   
Zástupca vedúcej OE Marková Adriana 402 4 032/ 2441 175 Adriana.Markova@upsvr.gov.sk
Oblasť účtovníctva a výkazníctva Sevaldová Monika, Mgr. 401 4 032/ 2441 174 Monika.Sevaldova@upsvr.gov.sk
Oblasť účtovníctva a výkazníctva Kusendová Anna 402 4 032/ 2441 172 Anna.Kusendova@upsvr.gov.sk
Oblasť správy pohľadávok Šimová Adriana 401 4 032/ 2442 182 Adriana.Simova@upsvr.gov.sk
Oblasť všeobecnej správy, správy majetku Fabianová Stanislava 404 4 032/ 2441 194 Stanislava.Fabianova@upsvr.gov.sk
Oblasť všeobecnej správy, správy majetku Fačkovcová Lýdia 404 4 032/ 2441 193 Lydia.Fackovcova@upsvr.gov.sk 
Oblasť pohľadávok Rybáriková Martina, Ing. 403 4 032/ 2441 170 Martina.Rybarikova@upsvr.gov.sk
Oblasť platobného styku Solničková Renáta 403 4 032/ 2441 173 Renata.Solnickova@upsvr.gov.sk
Oblasť podateľňa, autodopravy, správa registratúry Zemanová Jana 1 prízemie 032/ 2441 191 Jana.Zemanova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.03.2021
Dátum aktualizácie: 22.09.2022
späť