Myjava - Úsek sprostredkovania práce

Úsek sprostredkovania práce UPSVaR Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

M.R.Štefánika 561/6, 907 01 Myjava

e-mail: nm@upsvr.gov.sk

Internetové stránky:  www.upsvr.gov.sk/nm

Usek sprostredkovania práce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail

vedúca úseku

klienti U,V,Z,Ž

Kavická Monika, Mgr. 7 prízemie 034/ 2445 310 Monika.Kavicka@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
A,B,C,Č,D,Ď,E,F Černáková Jana 10 prízemie 034/ 2445 312 Jana.Cernakova@upsvr.gov.sk

G,H,CH,I,J,Ko

zástupca vedúcej ÚSP

Portášiková Anna, Mgr. 10 prízemie 034/ 2445 317 Anna.Portasikova@upsvr.gov.sk
Kr, L,M,N,O Gorčíková Sabina, Ing. 9 prízemie 034/ 2445 319 Sabina.Gorcikova@upsvr.gov.sk
Jastráb Marek, Bc. 9 prízemie 034/ 2445 319 Marek.Jastrab@upsvr.gov.sk

Agent pre pracovné miesta

- spolupráca so zamestnávateľmi VPM, VK

Gáliková Anna, Mgr. 7 prízemie 034/ 2445 316 Anna.Galikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva 021A prízemie  
Odbor služieb zamestnanosti
Agenda poradenstva a vzdelávania 
Agenda poradenstva a vzdelávania  Čobrda Rastislav, Mgr. 021A prízemie 034/ 2445 313 Rastislav.Cobrda@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania  Obedová Lenka, Bc. 021A  prízemie 034/ 2445 313 Lenka.Obedova@upsvr.gov.sk

 

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 03.10.2023
späť