Myjava - Úsek sociálnych vecí a rodiny

Úsek sociálnych vecí a rodiny UPSVaR Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

M.R.Štefánika 561/6, 907 01 Myjava

Recepcia - informácie : 034/2445 250

e-mail: nm@upsvr.gov.sk

Internetové stránky:  www.upsvar.sk/nm

 

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci úseku Kulíšek Peter, Mgr. 201 2 034/ 2445 500 Peter.Kulisek@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúceho ÚSVaR Gabrielová Dana, Mgr. 208 2 034/ 2445 553 Dana.Gabrielova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Vydarená Miroslava, Bc. 205 2 034/ 2445 641 Miroslava.Vydarena@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Szabová Laura, Mgr. 205 2 0918 569 303 Laura.Szabova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny Stehlíková Ivana, Ing.      206 2 034/ 2445 512                                       Ivana.Stehlikova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny Cablková Eva, Mgr. 207 2 034/ 2445 511                                        Eva.Cablkova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny Csandová Oľga, Ing. 207 2 034/ 2445 511 Olga.Csandova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny Popelárová Mária, Bc. 214 2 0918 570 948 Maria.Popelarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Horniačková Ľubica, Mgr. 215 2 034/ 2445 671 Lubica.Horniackova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a SSD
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Krč - Jediná Jaroslava, Bc. 229 2 034/ 2445 250 Jaroslava.Krc-Jedina@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Bôžik Diana Mgr. 229 2  034/ 2445 250 Diana.Turcekova@upsvr.gov.sk 
  
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately Marušková Martina, Mgr. 220 2 034/ 2445 608 Martina.Maruskova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately Smolíčková Janka, Mgr. 224 2 034/ 2445 606 Janka.Smolickova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately Pavlíková Mária, Bc. 225 2 034/ 2445 601 Maria.Pavlikova2@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately Kodajová Andrea, Mgr. 226 2 0918 572 781 Andrea.Kodajova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately Marková Beata, Mgr. 226 2 0918 571 143 Beata.Markova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately Malatin Igor., Mgr. 227 2 034 /2445 602  Igor.Malatin@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately Benianová Dana, Mgr. 227 2 034/ 2445 678  Dana.Benianova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 14.03.2023
späť