NMnV - Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Králiková Patrícia, Ing. 203 2 032/ 2441 300 Patricia.Kralikova@upsvr.gov.sk
 
Referát správneho konania
Referát správneho konania Pieš Fesenjuková   Lucia, Ing. 304 3 032/ 2441 322 Lucia.Fesenjukova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Vanáková Monika, Mgr. 304 3 032/ 2441 323 Monika.Vanakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

vedúca oddelenia

zástupca riaditeľky OSZ

Jordánová Jana, Ing. 300 3 032/ 2441 400 Jana.Jordanova2@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Dolinská Lucia, Ing, 301 3 032/ 2441 231 Lucia.Dolinska@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Jurenková Eva, Mgr. 303 3 032/ 2441 402 Eva.Jurenkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Dubajová Kristína, Mgr. 302 3 032/ 2441 401 Kristina.Dubajova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Morongová Ivana, Ing. 303 3 032/ 2441 405 Ivana.Morongova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Solínová Michaela, Mgr. 303 3 032/ 2441 403 Michaela.Solinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Ferancová Ľubica, Ing. 303 3 032/ 2441 407 Lubica.Ferancova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Nitranová Petra, Ing. 302 3 032/ 2441 222 Petra.Nitranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Potfajová Daniela, Ing. 301 3 032/ 2441 220 Daniela.Potfajova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Bučková Zuzana 301 3 032/ 2441 225 Zuzana.Buckova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Chromá Andrea Ing. 200 2 032/ 2441 304 Andrea.Chroma@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Gonová Nikola Ing. 200 2 032/ 2441 329 Nikola.Gonova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Nina Hulková, Mgr. 303 3 032/ 2441 407 Nina.Hulkova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom  Šprtka Ondrej, Bc. 101 1 032/ 2441 411 Ondrej.Sprtka@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Referát poradenstva a vzdelávania Hepnerová Jarmila, Ing. 004A prízemie 032/ 2441 320 Jarmila.Hepnerova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Kmeťová Marta, Mgr. 004A prízemie 032/ 2441 328 Marta.Kmetova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Červeňanská Gabriela 5 prízemie 032/ 2441 330 Gabriela.Cervenanska@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mihalik Dominik, Mgr.  101 1 032/ 2441 411 Dominik.Mihalik@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Palákova Anna, Ing. 303 3 032/ 2441 404 Anna.Palakova@upsvr.gov.sk
Oddelenia sprostredkovania práce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca  oddelenia Synaková Elena, Mgr. 100 1 032/ 2441 310 Elena.Synakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
B, T, Ť Kolinková Michaela, Mgr. 3 priz. 032/ 2441 321 Michaela.Kolinkova@upsvr.gov.sk 
P, Z, Ž, Ge - Gž  Vidová Adriana, Ing. 3 príz. 032/ 2441 314 Adriana.Vidova@upsvr.gov.sk
F, K - Kt, Herá-, Benáková Šárka, Mgr. 101 1 032/ 2441 311 Sarka.Benakova@upsvr.gov.sk
Ha - Ht, S Rusnáková Gabriela, Bc.         103 1 032/ 2441 316 Gabriela.Rusnakova@upsvr.gov.sk
A, J, Ma - Mij, U Chumchal Miroslav, Ing. 104B 1 032/ 2441 313 Miroslav.Chumchal@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dź, Ga, N, O, V, W Tesková Alena 104 1 032/ 2441 317 Alena.Teskova@upsvr.gov.sk
C, Č,CH, E, L, R, I, Y, Š Pavlíková Martina, Mgr. 104 1 032/ 2441 325 Martina.Pavlikova@upsvr.gov.sk

Hu - Hž, Ku - Kž,   Mik - Mž

Dzuráková Uzunovová Nadežda, Mgr. 103 1 032/ 2441 315 Nadezda.DzurakovaUzunovova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, Hromadné prepúšťanie, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, Povolenia Maťašovská Kristína, Ing.                 102 1 032/ 2441 410                                      Kristina.Matasovska@upsvr.gov.sk

spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, Hromadné prepúšťanie, Informačné karty, Povolenia

Bc. Gajdošechová Martina 102 1 032/ 2441  303    Martina.Gajdosechova@upsvr.gov.sk

 

Dátum vytvorenia stránky: 25.03.2021
Dátum aktualizácie: 14.03.2023
späť