Zasadnutia výboru v roku 2016

Zasadnutie výboru v novembri 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 188.3 kB]   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 193.9 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 204.5 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 195.1 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.3 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.9 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

 

Zasadnutie výboru v októbri 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 195.3 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 191.7 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 194.8 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 204.6 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.8 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 184.1 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 186.3 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 190.5 kB] - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 189.5 kB]   - poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

 Zasadnutie výboru v septembri 2016

        Žiadosti schválené 28.9.2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 193.2 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 193.0 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

Žiadosti schválené 21.9.2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 197.3 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.7 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Neschválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 185.2 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 198.4 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Zasadnutie výboru v auguste 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 195.9 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 194.9 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.1 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 194.3 kB] - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 194.7 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Zasadnutie výboru v júli 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 196.6 kB]   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 199.2 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 197.9 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 203.9 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Neschválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.0 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.5 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Zasadnutie výboru v júni 2016

* Neschválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 188.4 kB]  - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 192.4 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 199.8 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 210.1 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 199.1 kB] - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.3 kB] - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 191.3 kB]   - (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v máji 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 191.4 kB]  - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 196.6 kB]   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 197.6 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 195.3 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 204.7 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 201.9 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 203.9 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

Zasadnutie výboru v apríli 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 199.7 kB]   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 193.4 kB]  - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 197.0 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 197.9 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 194.1 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 199.0 kB] - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 210.6 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

 

Zasadnutie výboru v marci 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 194.9 kB]   - (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 204.2 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 201.4 kB] - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.2 kB] - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

 

Zasadnutie výboru vo februári 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 200.0 kB]   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 198.3 kB]   - (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 208.5 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 199.6 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 201.3 kB] - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.7 kB] - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 193.4 kB]   - (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v januári 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 195.5 kB]   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.6 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 198.6 kB] - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

 

Dátum vytvorenia stránky: 02.02.2016
Dátum aktualizácie: 25.11.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac