Zasadnutia výboru v roku 2018

Zasadnutie výboru v novembri 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 192.9 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 187.6 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 195.0 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 203.2 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.3 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.6 kB] - národný projekt  Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce-opatrenie č.2

Zasadnutie výboru v októbri 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 191.6 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 191.7 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.5 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 200.0 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.4 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 200.8 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.0 kB] - národný projekt  Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce-opatrenie č.2

Zasadnutie výboru v septembri 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 196.1 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 198.4 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 189.3 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 214.1 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 214.6 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 198.9 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3"

Zasadnutie výboru v auguste 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 193.4 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 192.8 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 193.2 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 204.1 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.2 kB] - národný projekt  "Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2"

Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 194.2 kB] - poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zasadnutie výboru v júli 2018

Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 188.0 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 192.5 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 189.3 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.9 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 190.4 kB] - národný projekt  "Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.8 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Zasadnutie výboru v júni 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 196.5 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 191.8 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 193.5 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 190.8 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 197.6 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 190.2 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 1"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 202.4 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 189.5 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Zasadnutie výboru v máji 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 195.8 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 190.3 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 190.1 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.2 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 206.3 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.2 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Zasadnutie výboru v marci 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 197.2 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 202.6 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 207.0 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

        * Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.6 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 2"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.6 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.4 kB] - národný projekt  "Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných"

Zasadnutie výboru vo februári 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 196.0 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 195.8 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 194.9 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

        * Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 202.0 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 4"

        * Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.9 kB] - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.2 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.5 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.8 kB] - národný projekt  "Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2"Zasadnutie výboru v januári 2018

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 190.8 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 189.5 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 194.7 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

       * Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 187.9 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.4 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 189.8 kB] - národný projekt  "Šanca pre mladých"

Dátum vytvorenia stránky: 25.01.2018
Dátum aktualizácie: 27.11.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac