Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kvietok Ján Ing. 2 7 043/2444 170 jan.kvietok@upsvr.gov.sk
samostatný radca Šalatová Miroslava Ing. 2 7 043/2444 181 miroslava.salatova@upsvr.gov.sk
odborný radca Fedorová Erika Ing. 2 7 043/2444 152 erika.fedorova@upsvr.gov.sk
referent Šalatová Helena 4 7 043/2444 182 helena.salatova@upsvr.gov.sk
referent Balková Bibiana Mgr. 4 7 043/2444 175 bibiana.balkova@upsvr.gov.sk
referent Ištvánová Emília Bc. 10 7 043/2444 196 emilia.istvanova@upsvr.gov.sk
referent Hodoňová Erika Mgr. 7 7 043/2444 192 erika.hodonova@upsvr.gov.sk
referent Moravčíková Adriana Ing. podateľňa prízemie 043/2444 111 adriana.moravcikova@upsvr.gov.sk
referent Šubjak Ján prízemie - prístavba budovy úradu 043/2444 197
späť