Zamestnanci ústredia PSVR

Zamestnanci ústredia PSVR

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca - EURES Lýdia Valachová Mgr. 043/2444 303 lydia.valachova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Viera Žúborová Bc. 4 1 043/2444 121 viera.zuborova@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Daniela Baričáková Mgr. 4 1 043/2444 122 daniela.baricakova@upsvr.gov.sk
referent - oddelenie prevádzky Vladislav Hucík Ing. 8a 2 043/2444 151 vladislav.hucik@upsvr.gov.sk
referent Fedorová Iveta Mgr. 12 5 043/2444 502 iveta.fedorova@upsvr.gov.sk
späť