Aktuálne oznamy

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2020 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Voľné pracovné miesto: psychológ poradensko-psychologických služieb

Obsah pracovnej činnosti: Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná príprava na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, špecializovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, psychologické poradenstvo a aplikácia psychodiagnostických metód a testov pri práci s rodinou párom a jednotlivcom.

 

viac

 

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2019 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

 

viac

 

Nová povinnosť zamestnávateľa – oznámiť voľné pracovné miesto

Vážený zamestnávateľ

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.1.2019 zamestnávateľ povinný oznámiť VPM a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na rok 2019 vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

viac

 

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2018 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

U P O Z O R N E N I E !

Výplata dávok v hmotnej núdzi v mesiaci APRÍL 2017.

Dávky v hmotnej núdzi budú vyplatené v mesiaci apríl len tomu, kto predloží podklady potrebné na výplatu na oddelenie služieb pre občana (OSO) do 4.4.2017.

 

viac

 

Oznámenie

Oznamujeme vám, že hľadáme kolegu do nášho tímu na pozíciu posudkového lekára, k výkonu lekárskej posudkovej činnosti na Odbore sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí rodiny  Dunajská Streda.

 

viac

 

Plán zabezpečenia vykonávania priorít orgánu SOD a SK na rok 2017

Plán zabezpečenia vykonávania priorít orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2017

 

viac

 

Oznámenie

ÚPSVR Dunajská Streda upozorňuje na skutočnosť, že v zmysle  § 57 bod e) zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je potrebné do 30.6.2016 predložiť doklady  na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu .....

 

viac

 

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2016 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

 

viac

 

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa profesionálnym rodičom

Na prípravu sa môže prihlásiť fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prípravu zabezpečuje úrad bez úhrady.

 

viac

 

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2015 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac