Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nájdete tu, resp. na našom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
   Kontakt:
   Mgr. Ildikó Gáspár
   čis. tel.:  031/2440 454
   e-mail:  ildiko.gaspar@upsvr.gov.sk

Plagát - SK >> [ PDF]
Plakát - HU >> [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.04.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac