Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Realizácia národného projektu bola ukončená dňa 31.12.2023.

Z dôvodu ukončovania národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na vzdelávacie kurzy pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové žiadosti na poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2022
Dátum aktualizácie: 31.01.2024

Tlačiť