Organizačná štruktúra

     Organizačná štruktúra Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede znázorňuje usporiadanie a vzťah jednotlivých oddelení. [Organizacná štruktúra >>] [ PDF 290.5 kB]


    Organizačné členenie úradu

Úrad sa vnútorne člení na tieto odbory, oddelenia, pracoviská úradu a ďalšie organizačné útvary:

1. Riaditeľ úradu

2. Oddelenie služieb pre občana

      2.1. Referát služieb pre zamestnávateľa

3. Oddelenie ekonomiky

4. Referát kontroly

5. Odbor služieb zamestnanosti
      5.1. Referát správneho konania
      5.2. Oddelenie poradenstva a vzdelávania
      5.3. Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
      5.4. Aktivačné centrum

6. Odbor sociálnych vecí a rodiny
      6.1. Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
          6.1.1. Referát poradensko-psychologických služieb
      6.2. Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
      6.3. Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


Pracovisko Šamorín
      - Agenda služieb pre občana
      - Agenda poradenstva a vzdelávania
      - Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a  štátnych sociálnych dávok
      - Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


Pracovisko Veľký Meder
      - Agenda služieb pre občana
      - Agenda správneho konania
      - Agenda poradenstva a vzdelávania
      - Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a  štátnych sociálnych dávok
      - Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 28.11.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac