Organizačná štruktúra

     Organizačná štruktúra Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede znázorňuje usporiadanie a vzťah jednotlivých oddelení. [Organizacná štruktúra >>] [ PDF]


    Organizačné členenie úradu

Úrad sa vnútorne člení na tieto odbory, oddelenia, pracoviská úradu a ďalšie organizačné útvary:

1. Riaditeľ úradu

2. Oddelenie ekonomiky

3. Referát kontroly

4. Odbor služieb zamestnanosti
      4.1. Referát správneho konania
      4.2. Oddelenie sprostredkovania práce
          4.2.1. Referát služieb pre zamestnávateľa
      4.3. Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
          4.3.1. Referát poradenstva a vzdelávania

5. Odbor sociálnych vecí a rodiny
      5.1. Referát poradensko-psychologických služieb
      5.2. Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
      5.3. Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
      5.4. Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
      5.5. Aktivačné centrum


Pracovisko Šamorín
      - Agenda sprostredkovania práce
      - Agenda poradenstva a vzdelávania
      - Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a  štátnych sociálnych dávok
      - Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


Pracovisko Veľký Meder
      - Agenda sprostredkovania práce
      - Agenda správneho konania
      - Agenda poradenstva a vzdelávania
      - Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a  štátnych sociálnych dávok
      - Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 05.01.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac