Aktivačné činnosti v zmysle § 10 a § 12 zákona č. 417/2020 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi opäť v platnosti od 1.7.2020.

OZNAM

 

Dňa 24.06.2020 vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 393/2020 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia“), ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

 

V súvislosti s touto novelou nariadenia klienti, ktorí majú v platnosti ponuku na aktivačné činnosti na obdobie roku 2020, majú opäť povinnosť od 01.07.2020 zúčastniť sa výkonu činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa kalendára prijatej ponuky, čo je podmienkou pre výplatu pomoci v hmotnej núdzi na nasledujúce obdobie. V prípade, že sa klient nezúčastní aktivačných činností od mesiaca júl 2020 a nepredloží UPSVR Galanta relevantný doklad (ospravedlniteľné dôvody), dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 66,30 Eur za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý má povinnosť sa týchto činností zúčastniť.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac