Riaditeľ úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta bol zriadený 1.1.2004 v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ÚPSVaR Galanta riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.

Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Galanta

Ing. Klára Frištáková 

e-mail: Klara.Fristakova@upsvr.gov.sk 

 

 Sekretariát riaditeľa

Viera Holbíková 
tel.: 031/2444 101
e-mail:Viera.Holbikova@upsvr.gov.sk

e-mail pre verejnosť:     ga@upsvr.gov.sk

1. ÚPSVaR Galanta podľa zákona č.453/2003 Z. z.:vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov na úsekoch:

  • štátnych sociálnych dávok,
  • sociálnej pomoci,
  • evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest,
  • sprostredkovania vhodného zamestnania,
  • poskytovania poradenských služieb,
  • vzdelávania a prípravy na trh práce,
  • aktívnych opatrení na trhu práce,
  • zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
  • prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,

2. vykonáva v prvom stupni štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje obec pri prenesenom výkone štátnej správy alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,

4. poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti

Úrad sa vnútorne člení na odbory, oddelenia, organizačné útvary a pracoviská úradu.

Úrad má zriadené pracovisko v Seredi.

 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 06.05.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac