Informačný leták pre občanov z Ukrajiny k možnosti zamestnať sa na území SR

   Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine - možnosti zamestnania sa na území SR

  Cudzinec s platným dokladom o tolerovanom pobyte („ODÍDENEC“)  sa môže zamestnať na území Slovenskej republiky  formou pracovného pomeru alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti  (§ 23a ods. 1 písm. k) povinnosť na predpísanom formulári – informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

 

Portál voľných pracovných miest  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

t.č. +421 56 2440 323

email: mi@upsvr.gov.sk

Корисна інформація для громадян України

 можливості працевлаштування в Словацькій Республіці

На територію може бути працевлаштований іноземець з дійсним документом про дозвіл на проживання ("ПОРУШНИК").

 Словацької Республіки у формі трудових відносин або у формі договорів про роботу, що виконується за межами трудові відносини.

У разі працевлаштування цього громадянина третьої країни підтвердження такої можливості не потрібно вакансія або дозвіл на працевлаштування. Відповідно до Закону про служби зайнятості (стаття 23a (1) (k)), роботодавець зобов’язаний встановленої форми - інформаційної картки - до відповідного відділу праці за місцем роботи відомості про роботу не пізніше семи робочих днів з дня прийняття на роботу та не пізніше протягом семи робочих днів з дня припинення трудових відносин. Роботодавець надає копію інформаційної картки трудові відносини та копію документа про дозвіл на проживання на території Словацької Республіки з відміткою «ВІДКЛЮЧЕНИЙ».

 

Портал вакансій www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

t.č. +421 56 2440 323

email: mi@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.03.2022
Dátum aktualizácie: 14.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac