Aktuálne oznamy

Ponukové listy na AOTP

„Vážení klienti,

ktorí máte ponukové listy na AOTP, uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorí predkladáte žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP a pod. zasielajte, prosím, predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie poštou, alebo do elektronickej schránky úradu,  prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.“

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Analýzy a prognózy o vývoji trhu práce na rok 2019

 

viac

 

Regionálna výtvarná súťaž

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MARTIN V SPOLUPRÁCI S ÚRADOM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY MARTIN

v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

V Y H L A S U J Ú

Regionálnu výtvarnú súťaž pre okres MARTIN A TURČIANSKE TEPLICE na tému:

„Škola bez Šikany a Kyberšikany“

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Vybavovanie občanov po novom

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac