Pracovníci UPSVR Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

 Pracovisko Myjava, Nám. M. R. Štefánika 561/6

Úsek sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda

priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.

e-mail

 vedúci Kulíšek Peter, Mgr. 201 2 034/ 2445 500 Peter.Kulisek@upsvr.gov.sk
 

Stehlíková Ivana, Ing.     

206 2 034/ 2445 512                                       Ivana.Stehlikova@upsvr.gov.sk
  Cablková Eva, Mgr. 207 2 034/ 2445 511                                        Eva.Cablkova@upsvr.gov.sk
Vlčková Oľga, Bc. 207 2 034/ 2445 511 Olga.Vlckova@upsvr.gov.sk
Gabrielová Dana, Mgr. 208 2 034/ 2445 553 Dana.Gabrielova@upsvr.gov.sk
Popelárová Mária, Bc. 214 2 0918 570 948 Maria.Popelarova@upsvr.gov.sk

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Vydarená Miroslava, Bc. 205 2 034/ 2445 641 Miroslava.Vydarena@upsvr.gov.sk

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Mihaliková Zuzana, Mgr. 229 2 0918 568 643 Zuzana.Mihalikova@upsvr.gov.sk

  

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
zamestnanci SV          
Agenda sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Marušková Martina, Mgr. 220 2 034/ 2445 608 Marina.Maruskova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Pavlíková Mária, Bc. 225 2 034/ 2445 601 Maria.Pavlikova2@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Smolíčková Janka, Mgr. 224 2 034/ 2445 606 Janka.Smolickova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Kodajová Andrea, Mgr. 226 2 0918 572 781 Andrea.Kodajova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Malatin Igor. Mgr 227 2

 034 /2445 602

 Igor.Malatin@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Benianová Dana, Mgr. 227 2

 034/ 2445 678

 Dana.Benianova@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Marková Beata, Mgr. 226 2 0918 571 143

Beata.Markova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 15.01.2021
späť