Zabezpečenie fungovania poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce počas mimoriadnej situácie

Zabezpečenie fungovania poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce počas mimoriadnej situácie:

 

Počas trvania mimoriadnej situácie bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica (ďalej len „úrad práce”) akceptovať podania a iné úkony klientov (FO/PO) voči úradu práce prostredníctvom pošty, elektronickej schránky úradu práce a rovnako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

Uvedené sa vzťahuje okrem iného aj na žiadosti o poskytnutie príspevku a žiadosti o úhradu platby príspevku. Podpísaná žiadosť môže byť predložená aj ako príloha e-mailu spolu so sprievodnými dokumentmi vo forme scanu. Po prijatí takejto žiadosti bude úrad práce postupovať v zmysle príslušných interných noriem k jednotlivým príspevkom aktívnych opatrení na trhu práce.

 

Oznamujeme všetkým klientom, ktorí majú ponukové listy na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku,  ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu, prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.03.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac