Potvrdenia o evidencii

Občan môže požiadať o vydanie potvrdenia iba úrad, kam podľa miesta trvalého pobytu patrí/patril. Potvrdenie o evidencii UoZ vydáva iba účastníkovi konania, nie rodinným príslušníkom (rodinným príslušníkom a iným osobám iba na základe overeného splnomocnenia).

Potvrdenie o evidencii si môže žiadateľ potvrdenia prevziať osobne na úrade alebo potvrdenie  môže byť zaslané poštou (doporučene do vlastných rúk) na adresu, ktorú v žiadosti uviedol.

Potvrdenie o dobách a výške poberania dávky v nezamestnanosti vydáva Sociálna poisťovňa.

Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac