Potvrdenia o evidencii

Občan môže požiadať o vydanie potvrdenia iba úrad, kam podľa miesta trvalého pobytu patrí/patril. Potvrdenie o evidencii UoZ vydáva iba účastníkovi konania, nie rodinným príslušníkom (rodinným príslušníkom a iným osobám iba na základe overeného splnomocnenia).

Potvrdenie o evidencii si môže žiadateľ potvrdenia prevziať osobne na úrade alebo potvrdenie  môže byť zaslané poštou (doporučene do vlastných rúk) na adresu, ktorú v žiadosti uviedol.

Potvrdenie o dobách a výške poberania dávky v nezamestnanosti vydáva Sociálna poisťovňa.

Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac