Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

Spolu chránime deti pred násilím

Koncom roka 2017 bola zriadená funkcia koordinátora ochrany detí pred násilím na regionálnej úrovni v zmysle národného projektu za účelom napĺňania aktualizovanej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

Koordinátor v rámci problematiky ochrany detí pred násilím plní tieto úlohy:

  • podporuje a rozvíja komunikáciu medzi participujúcimi subjektmi; organizuje a vedie spoločné pracovné stretnutia,
  • systematicky pracuje na prehlbovaní vzájomnej spolupráce všetkých dotknutých subjektov, ako napríklad orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, útvarov Policajného zboru, prokuratúry, súdov, škôl a zdravotníckych zariadení, neziskových organizácií, obcí a samosprávnych krajov,
  • zabezpečuje preventívne osvetové a vzdelávacie aktivity s podporou predmetných subjektov,
  • analyzuje situáciu v oblasti výskytu násilia na deťoch v územnom obvode, a to s dôrazom na fungovanie identifikácie a intervencie,
  • spolupracuje a poskytuje súčinnosť daným subjektom,
  • aktívne komunikuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch za účelom budovania národného koordinačného rámca na ochranu detí pred násilím,
  • podporuje realizáciu opatrení v súvislosti s plnením Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na celonárodnej úrovni a plní ďalšie súvisiace úlohy.

Ďalšie informácie:

AKTUÁLNE: KONTAKTY POMOCI       

 

INÉ:

„Bubnovačka... aby bolo deti lepšie počuť 2019“ [ PDF 608.3 kB]

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

plagát NP "Podpora ochrany detí pred násilím"

Regionálny koordinátori ochrany detí pred násilím:

PhDr. Martina Kormošová, PhD.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sociálnych vecí a rodiny

Duklianska 1, 080 01 Prešov, III. poschodie, č. dv. 402

Tel. +421 51 2441 505

e-mail: martina.kormosova@upsvr.gov.sk

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.12.2018
Dátum aktualizácie: 23.04.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac