Kontakty

riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny

Mgr. Jarmila Kovalská

Duklianska 1, I. poschodie, kanc. č. 202, tel. 051/2441 500

oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

koordinátor ochrany detí pred násilím


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2016
Dátum aktualizácie: 24.11.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

prostredníctvom elektronického systému na adrese: Tejto adrese

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac